Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 605   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0%
0,6 38x
Vybrané aspekty práce asistenta učiteľa v špeciálnom školstve
100,0%
0,2 18x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 21x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 75x
Politika zamestnanosti (prednáška)
95,1%
2,1 24x
Základy sociológie
95,1%
0,2 14x
Sociálna patológia
95,1%
0,3 23x
Sociálna práca s občanmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím
95,0%
0,2 20x
Sociálno - patologické javy (drogové závislosti, alkoholizmus, prostitúcia)
94,1%
0,2 16x
Ošetrovateľstvo - magisterské štátnice
93,9%
0,6 100x
Sociálno - patologické javy (pornografia, prostitúcia, delikvencia detí a kriminalita mládeže, bezdomovectvo)
93,0%
0,1 9x
Krízová intervencia - prednáška a vypracované otázky
92,3%
0,3 23x
Aplikovaná sociálna politika (vypracované otázky ku skúške)
92,3%
0,2 185x
Vývinová psychológia (skriptá a vypracované otázky)
92,3%
0,2 28x
Vypracované otázky z predmetu Sociálne zabezpečenie
92,3%
0,3 30x
Základy sociálnej práce (Socialna práca a jej pojmové vymedzenie, charakteristika súčasnej SP, Predmet, objekt a subjekt SP...)
92,3%
0,1 4x
Čo je filozofia, chápanie filozofie, Grécki atomisti, Sofisti, Platónova noetika
92,2%
0,1 32x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom
91,3%
0,3 125x
Životný štýl
90,6%
0,1 14x
Prednášky z Vývinovej psychológie
90,6%
0,5 12x
Prednášky - Úvod do sociálnej politiky
90,5%
0,2 12x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom
90,3%
0,3 6x
Všeobecná filozofia 1 ročník stručne
89,8%
0,1 0x
Metódy sociálnej práce s komunitou
89,8%
0,3 9x
Občianske právo hmotné a procesné
89,7%
0,6 10x
Ako naplánovať a napísať projekt
89,5%
0,5 123x
Sociálna práca a právo sociálneho zabezpečenia
89,1%
0,5 6x
Život a tvorba Alfreda Adlera
89,1%
0,1 14x
Občianske právo - poznámky
89,0%
0,1 1x
Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva
88,8%
1,4 35x
Sociálna práca vo verejnej správe
88,7%
0,2 57x
Úvod do sociálnej politiky
88,6%
0,9 18x
Úvod do sociálnej politiky
88,6%
0,2 15x
Šikanovanie na školách + Dotazník o vydieraní a šikanovaní
88,5%
0,2 39x
Úvod do filozofie človeka
88,5%
0,2 1x
Metódy sociálnej práce (Štátnicové otázky pre bakalárske štúdium 2008/2009)
88,5%
0,5 26x
Sociálna práca a sociálne zabezpečenie (štátnicové otázky pre bakalárske štúdium 2008/2009)
88,5%
0,5 24x
Sociálna politika a sociálne zabezpečenie SR
88,2%
0,8 20x
Metódy sociálnej práce (vypracovaných 12 otázok)
88,2%
0,1 228x
Šikanovanie (príčiny, druhy, typy agresorov) + dotazník
87,9%
0,1 26x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: