Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Krízová intervencia - prednáška a vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42452
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
1 722 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Krízová intervencia
Kríza - zákonitý jav života, určitá časť kontinua ľudského bytia. Krízu prežívajú len bytosti s vedomím. Zvieratá zdolávajú kritické body a veci tiež majú svoje kritické body.

Kríza – stretnutie s prekážkou, ktorú nie sme schopní vlastnými silami a vykonávacími stratégiami či pomocou nám blízkych osôb zvládnuť. Kríza vedie k zmene regulačných spôsobov nášho správania (či už pozitívnym alebo negatívnym smerom). Nesie v sebe možnosť zásadnej zmeny je zároveň nebezpečenstvom i príležitosťou.

Priebeh klasickej krízy nám priblížila teória gréckej antickej drámy
1. expozícia - ľudské a dejové základy budúceho konfliktu
2. kolízia - časť deja, kde dochádza k stretu protikladných síl
3. kríza - rozhodný obrat vo vývoji
4. peripetia - náhly obrat - predposledná fáza predchádzajúca záver
5. katastrofa - rozuzlenie vývoja
6. katarzia - očistenie, dobré sily víťazia, zlo prehráva

Faktor rodiny - Aj v teórii krízovej intervencie narážame na potrebu aspoň konsolidovanej rodiny (keď nie harmonickej) ako prevencie krízy, lebo rodina by mala byť miestom zázemia každého človeka. V rodine sa človek učí poznávať, milovať, sebadarovať ... Najväčší škandál nášho pokroku je, že strácame rodinu ...

Faktor osobnej a spoločenskej slobody - Falošné prejavy slobody majú rôzne formy svojvôle, ktoré bývajú spúšťačmi viacrozmerných kríz. Veci prestávajú byť vznešené, ak sa pre ne zabíjajú ľudia. Hospodárska sloboda nemôže byť autonómna a vlastniť právo pripisovať ľudskú dôstojnosť človekovi podľa výšky kapitálu alebo produkcie práce.
Človek nie je stroj ani tovar. Znamenia čias nám hovoria, že žiaden spoločenský a politický útlak, ktorý je zdrojom osobných a spoločenských kríz a tragédií, nie je skutočne nepremožiteľný. Čas jeho trvania závisí od vnútornej sily tých, ktorí sa nedajú zlomiť a od kvality inteligencie prejavov ich nezlomnosti. (Dnes sa už Leninov dom prenajíma na oslavy.)
Ľudstvo má skúsenosť s terorom, tyraniou, despotizmom, nacionalizmom, komunizmom, konzumizmom, váži si dar osobnej a spoločenskej slobody?
...

Kľúčové slová:

kríza

intervencia

regres

disociácia

skotomizácia

tranzitórna kríza

posttraumatická stresová porucha

syndróm vyhorenia

typy kríz

adaptačné strafégieObsah:
 • 1. Definovanie krízy.
  2. Delenie kríz.
  3. Tranzitórna kríza.
  4. Najsilnejší stresový faktor podľa medzinárodne uznávanej tabuľky. Koľko bodov v roku, môže spôsobiť u človeka krízu, ktorú by nezvládol sám alebo len ťažko.
  5. Obranné mechanizmy proti neznesiteľnému fyzickému a psychickému utrpeniu
  6. Tri základné vonkajšie podnety vyvolávajúce situačnú krízu
  7. Tri príklady kríz prameniacich zo psychopatológie.
  8. Charakteristika syndrómu psychického ohrozenia
  9. Rozdiel medzi vrodenými a prirodzenými vyrovnávacími stratégiami.
  10. Definovanie krízovej intervencie
  11. Princípy krízovej intervencie.
  12. Dostupné adaptačné stratégie pomoci mimo pomoci odborníkov.
  13. Charakteristika pozitívnej konotácie.
  14. Rozdiel medzi skotomizáciou a disociáciou.
  15. Prehľad techník efektívnej komunikácie pracovníka krízovej intervencie.
  16. Špecifiká telefonickej krízovej intervencie a základné druhy krízových liniek?
  17. Charakterizujte posttraumatickú stresovú poruchu.
  18. Postup krízového pracovníka pri práci so strachom klienta.
  19. Rozdiel medzi krízovou intervenciou tvárou v tvár a telefonickou krízovou intervenciou.
  20. Vlastnosti a zručnosti pracovníka krízovej intervencie.
  21. Syndróm vyhorenia a možnosti jeho predchádzania.