Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 95   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0%
0,7 192x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 47x
Ovocinárstvo vo vidieckej turistike
97,2%
5,3 1x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Politika zamestnanosti
95,3%
0,1 32x
Krvné skupiny: usmernenie stravovania a kroky vedúce k odstráneniu kondičných problémov
93,2%
0,2 9x
Sociálna práca vo verejnej správe - vypracované otázky
92,3%
0,3 101x
Kvalita života seniorov
92,0%
0,1 38x
Metódy sociálnej práce - štátnicové otázky
91,1%
0,2 316x
Vojna v pohľade sociálnej náuky Cirkvi
89,9%
0,1 6x
Politika zamestnanosti (štátnicové otázky 2009/2010)
88,5%
0,2 63x
Kresťanská sociálna náuka
88,5%
0,4 31x
Vývinová psychológia - Prečo potrebujeme psychológiu?
87,9%
0,1 2x
Sexuálne zneužívanie detí v spoločnosti
87,4%
0,1 19x
Identita človeka stredného veku a narodenie vnúčaťa
87,3%
0,1 6x
Aplikovaná sociálna politika - poznámky z prednášky
86,9%
0,1 19x
Rodina (základné pojmy, funkcia, štruktúra, zákon o rodine)
86,8%
0,1 25x
Ján XXIII. – encyklika MATER ET MAGISTRA
86,7%
0,1 18x
Metódy sociálnej práce
85,4%
0,5 34x
Rodinné prostredie a výchova
85,3%
0,1 79x
Prezentácie z prednášok - Všeobecná psychológia
84,1%
5,3 19x
Energia a typy elektrární (vodná, jadrová, slnečná, veterná)
83,3%
0,1 1x
Rómovia do roku 1989
82,0%
0,1 9x
Jobs and professions - Every person has to earn a living by doing a job.
81,5%
0,1 56x
Vývinové obdobie mladšieho školského veku
81,3%
0,1 37x
Towns and Places - There are many places to live all over the world
80,3%
0,1 25x
Kultúra ortodoxných židov, ich každodenný život a náboženstvo
79,7%
0,1 0x
Sociálna práca v mimovládnom sektore a dobrovoľníctvo
79,0%
0,1 22x
Marko Ivan Rupnik – vybrané otázky z antropologie - Člověk a vzkříšení
78,8%
0,1 9x
Základy filozofie pre sociálnu prácu
78,8%
0,6 19x
Všeobecná psychológia - Motivácia, vôľa, emócie
78,0%
0,8 3x
Travel - to school, to work, for a holiday
77,8%
0,1 17x
Pamať - seminárna práca
77,1%
0,1 17x
Encyklika pápeža Jána Pavla II. - Sollicitudo Rei Socialis
76,9%
0,3 6x
Motivácia k dobrovoľníctvu
76,8%
0,6 1x
Klientov prirodzený svet (muzikoterapia a arteterapia)
76,6%
0,1 9x
Teória sociálnej práce /štátnicové otázky 2010/
76,6%
0,3 80x
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
76,5%
0,3 3x
Aký význam majú štátne sociálne dávky. Ktoré sú to. Na koho sú zamerané
75,3%
0,1 4x
Depresia
74,6%
0,1 32x
Obec Horné Orešany
73,8%
0,2 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: