Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Ján XXIII. – encyklika MATER ET MAGISTRA

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
19486
Posledná úprava
20.02.2009
Zobrazené
4 357 x
Autor:
sonapo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Ježiš Kristus zveril Cirkvi jasné poslanie, aby svedčila o skúsenosti s ním v ohlasovaní spasiteľnej pravdy, privádzala ľudí k obnove a teda k nádeji ku spáse. Úlohou Cirkvi je ohlasovať toto svedectvo v láske, ktorá je zákonom a najväčšou hodnotou človeka, privádza ho k svätosti. Cirkev nie je násilná, ponecháva človeku slobodnú vôľu, nežiada totálne prispôsobenie. Odovzdáva vieru v skutkoch, v láske k blížnemu a v absolútnej dôvere v Boha. Cirkvi nie je ľahostajný každodenný život človeka, vo svojom sociálnom učení a sociálnej činnosti obhajuje jeho právo na dôstojný život. Pápež Ján XXIII. v encyklike Mater et magistra k problematike spoločenskej oblasti ktorej sa venovali aj jeho predchodcovia a nasledovníci pristupuje „s cieľom objasniť princípy v súčasnom kontexte a zainteresovať celú Cirkev na procese riešenia sociálnej otázky, ktorá už nadobudla celosvetové rozmery.“1
Potláčanie základných ľudských práv je fenoménom súčasnej spoločnosti, encyklika vydaná v minulom storočí je svojím obsahom a prezieravosťou stále aktuálnou aj dnes, čo je dôvodom výberu témy mojej práce.
V prvej kapitole si objasníme nevyhnutnosť dodržovania základných princípov, predovšetkým princíp subsidiarity a princípu spoločného dobra, potrebných pre zabezpečenie dôstojného života jednotlivcov a spoločností. V druhej kapitole upriamime pozornosť na prácu a spravodlivú odmenu za ňu, pretože nezahŕňa len fyzickú aktivitu a materiálnu hodnotu, ale vytvára tiež duchovnú hodnotu, podporuje jej rast. V tretej kapitole sa budeme zaoberať spoluprácou, solidaritou a dobrým spolunažívaním ľudí, dôležitými znakmi zdravej spoločnosti. V závere sa pokúsime docieliť adekvátny postoj k riešeniu závažných problémov zahrnutých v práci, dotýkajúcich sa človeka, Božieho stvorenia, ktorý si zasluhuje dôstojný život.

Kľúčové slová:

subsidiarita

princíp spoločného dobra

solidarita

spolupráca

spolunažívanieZdroje:
  • Dokumenty sociálnej náuky Cirkvi. Trnava: SSV 2008, ISBN 978- 80-7162-694-7
  • Katechizmus katolíckej Cirkvi. Trnava: SSV 1998, ISBN 978-80-7162-657-2
  • KOŠČ, S.: Katolícka sociálna náuka. Ružomberok: Edičné stredisko PF 2007, ISBN 978-80-8084-151-5
  • UHÁĽ, M.: Práca, jej znaky a dôvody práce v sociálnej náuke Cirkvi. Košice 2006, ISBN 80-8909-47-X
  • UHÁĽ, M.: Sociálna náuka cirkvi v základných princípoch. Košice 2006, ISBN 80-89089-49-6