Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Kvalita života seniorov

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
35 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39487
Posledná úprava
05.02.2012
Zobrazené
2 770 x
Autor:
lxywo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kvalita života je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a enviromentálnych podmienok ľudského života a spoločenského rozvoja.
Tento pojem môže zahŕňať otázky zmyslu života, charakteristiku prírodného a sociálneho prostredia človeka, fyzický a psychický stav človeka a taktiež subjektívne hodnotenie života – osobnú pohodu a spokojnosť. (Hrozenská, 2008, str. 47)
Predlžovaním dĺžky života a starnutím populácie v dnešnej, modernej dobe, vznikajú aj požiadavky na vyššiu kvalitu života seniorov a zväčšuje sa význam skúmania rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú starnutie a kvalitu života v starobe.
Vo svojej práci sa pokúsim vymedziť kvalitu života s dôrazom na starších ľudí.
V prvej kapitole sa budem venovať vymedzeniu pojmov staroba a starnutie. Druhá kapitola je venovaná kvalite života – pojmu, historickým súvislostiam, teóriám a modelom kvality života. V ďalšej kapitole opíšem kvalitu života starších ľudí, s významom rodiny v živote seniorov.

Kľúčové slová:

senior

staroba a starnutie

príprava na starnutie

kvalita životaObsah:
 • Úvod 5
  1. Staroba a starnutie 6
  1.1. Základné biologicko-medicínske charakteristiky starnutia a staroby 7
  1.2. Príprava na starnutie 9
  2. Kvalita života 11
  2.1. Historické súvislosti 11
  2.2. Teórie a modely kvality života 12
  3. Kvalita života a starší človek 13
  3.1 Kvalita života a význam rodiny v živote seniora 15
  Záver 16
  Zoznam požitej literatúry 17

Zdroje:
 • Balogová Beáta, Seniori, Akcent Print Prešov, 2005, ISBN 80-969274-9-3, EAN 9788096927494
 • Balogová Beáta, Seniori v aspekte súčasného sveta, Akcent print Prešov, 2009, ISBN 978-80-89295-19-7, EAN 9788089295197
 • Hamilton Ian Stuart, Psychologie stárnutí, vyd. Portál Praha 1999, (orig. The psychology of ageing), ISBN 80-7178-274-2
 • Határ Ctibor, Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach, vydavateľstvo Effeta, Nitra, 2008, ISBN 978-80-89245-08-6, EAN 9788089245086
 • Hrozenská Martina a kol., Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská, vydavateľstvo Osveta Martin, 2008, ISBN 978-80-8063-282-3
 • Sýkorová Dana, Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie, Sociologické Nakladatelství (SLON), Praha 2007, ISBN 978-80-86429-62-5