Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40419
Posledná úprava
16.06.2012
Zobrazené
3 284 x
Autor:
lxywo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Už od počiatku svojho bytia mal človek potrebu niekam patriť. Preto vyváral tlupy, rodové spoločenstvá, menšie či väčšie komunity. Určoval si pravidlá, podľa ktorých sa riadil život v skupine ako celku.
Každé spoločenstvo nebolo len jedným nedeliteľným celkom, malo aj svoje menšie podskupiny, ktoré nielen prijímali, ale aj pretvárali všeobecne platné pravidlá.
Celok ako taký dnes predstavuje spoločnosť, v ktorej žijeme a jednou jeho podskupinou je práve rodina. Kvalita života spoločnosti výrazne závisí od kvality života rodiny, teda v akých podmienkach sa nachádza spoločnosť, v takých existuje aj rodina.

Už Platón považoval rodinu za základnú bunku spoločenského života a hlavnú výchovnú inštitúciu.
Rodina je biosociálna skupina – „primárna skupina“, tvorená formou dlhodobého vzájomného spolužitia osôb spojených pokrvným príbuzenstvom alebo adopciou., v ktorej dospelí členovia sú zodpovední za výchovu detí.
Hlavný zmysel rodiny je reprodukčný.
Je to prvá skupina, ktorej členom sa človek stáva hneď po svojom narodení. Vytvára si vlastné emocionálne, kultúrne a ekonomické prostredie, s ktorým sú jej členovia najviac spätí a ktoré každého z nich výrazne ovplyvňuje po celý život.
Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, každý člen rodiny plní určitú sociálnu úlohu.
...

Kľúčové slová:

sociálna politika

rodina

Platón

rodinná politika

funkcie rodiny

ochrana ľudských práv

sociálne služby

socálna podpora

rodinné dávkyObsah:
 • ÚVOD
  RODINNÁ POLITIKA
  Vysvetlenie základných pojmov - definície
  Základné princípy štátnej rodinnej politiky
  Hlavné úlohy zo strany štátu pre formovanie rodinnej politiky
  ZÁKLADNÉ FUNKCIE RODINY
  Strata a zmena funkcií rodiny
  DOKUMENTY RODINNEJ POLITIKY
  Zákon o rodine
  Koncepcia štátnej rodinnej politiky
  Ochrana ľudských práv
  Dokumenty EU
  SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE V OBLASTI RODINNEJ POLITIKY
  Právny rámec sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi
  Sociálno-ekonomické zabezpečenie rodín
  Sociálna podpora - rodinné dávky
  ODPORÚČANIA PRE PRAX
  ZÁVER

Zdroje: