Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Aký význam majú štátne sociálne dávky. Ktoré sú to. Na koho sú zamerané

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
31497
Posledná úprava
19.05.2010
Zobrazené
1 311 x
Autor:
gilmoregirl
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zaraďujeme ich do systému sociálneho zabezpečenia, ktorý slúži sociálnej politike, aby pomocou neho mohla reagovať na sociálne udalosti v živote občanov.
Nárok na rodinné dávky nie je podmienený platením príspevkov, či príjmovými pomermi oprávnených osôb.
Štátne sociálne dávky pokrývajú niektoré sociálne udalosti, ktoré nepokrýva sociálne poistenie, na pokrytí ktorých má štát (spoločnosť) z určitých dôvodov záujem. Solidarita je vyjadrená tým, že dávky sú financované zo štátneho rozpočtu. Až na jednu dávku sa všetky týkajú detí. Sú to nasledovné dávky (príspevky) :
1. Prídavok na dieťa
2. Príspevok pri narodení dieťaťa
3. Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri a viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
4. Rodičovský príspevok
5. Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
6. Príspevok na pohreb

Spoločne pre všetky dávky platí, že sa poskytnú na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby. Žiadosť sa predkladá spravidla Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnému podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby.

1. Prídavok na dieťa
Štát ním prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.
Oprávnená osoba: rodič /osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do NRS na základe rozhodnutia príslušného orgánu / plnoleté nezaopatrené dieťa ak nemá rodičov, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov, ktoré uzavrelo manželstvo alebo ktorého manželstvo zaniklo.
Podmienky nároku: starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa / trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) oprávnenej osoby na území SR / trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (u cudzincov) nezaopatreného dieťaťa na území SR
Výška: 21,99 €.

Kľúčové slová:

dávka

príspevok

oprávnená osoba

štátna sociálna dávka

dieťaZdroje: