Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových

Metódy sociálnej práce - štátnicové otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
315 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5685
Posledná úprava
16.11.2017
Zobrazené
18 208 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Vznik a vývoj MSP, ich základná charakteristika a pojmológia (metódy, techniky, metodológia)
Metóda-pracovný nástroj soc. práce, je to spôsob alebo cesta, ktorá nás dovedie stanov. cieľu.
Robertis: Metóda je spôsob postupovania soc. pracovníka, ktorý sa začína prvým stretnutím s klientom a trvá do skončenia práce s ním.
Metodika sociálnej práce predstavuje súhrn známych a vedecky akceptovaných metód, postupov a techník, ktoré sú používané v praktickej a teoretickej rovine sociálnej práce.
Metodika - umožňuje aby si soc. pracovník vybral najvhodnejší spôsob pomoci klientovi.
2.zákl. smery vo vývoji metodiky:
- náhodne zvolené metódy na základe soc. reality
- vedecky spracované metodické postupy
Technika soc. práce - je návod na použitie metódy, jej prispôsobenie potrebám klienta.
Metódu chápeme ako cestu a techniku ako spôsob na dosiahnutie cieľa.

Kľúčové slová:

sociálna práca

jednotlivec

skupina

etika

sociálne poradenstvo

supervíziaObsah:
 • 1.Vznik a vývoj MSP, ich základná charakteristika a pojmológia (metódy, techniky, metodológia)
  2. SP s jednotlivcom - etapy, zásady
  3. SP so skupinou- rozdelenie a zákl. charakteristika skupín, skupinová dynamika
  4. Etika sociálnej práce
  5. SP s komunitou - druhy komunít, základná charakteristika
  6. Sociálna práca ako vedná disciplína
  7. Osobnosť sociálneho pracovníka
  8. Klient sociálnej práce
  9. Rozhovor ako metóda soc. práce
  10. Pozorovanie ako metóda soc. práce
  11. Sociálne poradenstvo, sociálna prevencia
  12. Sociálna pomoc a sociálne služby
  13. Supervízia ako metóda soc. práce
  14. Terénna sociálna práca
  15. Sociálna práca s občanmi vyššieho veku