Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Ovocinárstvo vo vidieckej turistike

«»
Prípona
.doc
Typ
projekt
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
5,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40492
Posledná úprava
07.07.2012
Zobrazené
1 874 x
Autor:
lxywo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súčasný slovenský vidiek i mestá sú poznačené koncepciou, ktorá sa do roku 1990 riadila heslom vyrovnávania sa dediny s mestom. Budovali sa strediskové obce a vznikali zároveň zánikové obce. Výsledok takéhoto prístupu je citeľný v rôznych aspektoch obyvateľstva (zdravotný, ekonomický, environmentálny, kultúrny a pod.).
Dnešná filozofia z koncepcie návratu k prírode osídľovaním a zveľaďovaním vidieka, rozvoja aktívneho cestovného ruchu smeruje k optimizmu pre rozvoj agroturizmu a vidieckeho turizmu.

Agroturistika je významným druhom podnikateľskej činnosti, ktorá môže byť najmä pre vidiek potenciálnym zdrojom príjmov, nových pracovných príležitostí a iniciátorom celkového rozvoja obcí. Aj v Slovenskej republike sa táto forma turistiky začína postupne rozvíjať. Skúsenosti v tejto oblasti podnikania je možné čerpať z niektorých krajín Európy (Írsko, Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Grécko a pod.), v ktorých je agroturistika rozvíjaná podporovaná dlhšie obdobie.

Agroturistika má svoje zázemie v oblasti poľnohospodárskych činností, najmä však na rodinných farmách. Predstavuje jedinečnú symbiózu poľnohospodárstva a cestovného ruchu.

Zároveň prináša na farmu, často nie zanedbateľný príjem. Umožňuje podnikateľovi v oblasti poľnohospodárstva realizovať časť vlastnej produkcie (rastlinnej aj živočíšnej) bez zbytočných medzičlánkov priamo na farme, napr. pri poskytovaní stravovacích služieb alebo pri predaji potravín hosťom na farme. Lacnejšie vstupy umožňujú stanoviť prijateľné ceny za ubytovanie na agroturistických farmách (podnikoch)  

Kľúčové slová:

vidiecka turistika

agroturistika

ovocinárstvoObsah:
 • ÚVOD 4
  OPIS PROJEKTU 5
  1 Vidiecka turistika a agroturistika 5
  1.1 Definície vidieckej turistiky a agroturistiky 5
  1.2 Ciele vidieckej turistiky a agroturistiky 6
  1.3 Význam agroturistiky pre poľnohospodárske podnikateľské subjekty 6
  1.4 Význam agroturistiky pre obce 7
  1.5 Význam agroturistiky pre regióny a štát 7
  2 Ovocinárstvo vo vidieckej turistike 8
  2.1 Využitie ovocia a význam ovocinárstva všeobecne 8
  2.2. Súčasný stav a úlohy ovocinárstva na Slovensku 9
  3 Ovocinárstvo v regióne Trenčín - Horná Nitra 12
  3.1 História ovocinárstva regiónu Trenčín - Horná Nitra 12
  3.2 Jabloň – Malus Mill 12
  3.2.1 Pôvod a biologické vlastnosti jablone 12
  3.2.2 Pomologické rozdelenie jabloní 13
  3.2.3 Pestovateľské podmienky jabloní 14
  3.3 Hruška – Pyrus L. 14
  3.3.1 Pôvod a biologické vlastnosti hrušky 14
  3.3.2 Spôsoby pestovania a opeľovacie pomery hrušky 15
  3.4 Čerešňa – Cerasus Duhamel 16
  3.4.1 Pôvod, rozširovanie a biologické vlastnosti čerešne 16
  3.4.2 Pestovanie a opeľovacie pomery čerešne 17
  3.5 Slivka – Prunus L. 18
  3.5.1 Pôvod, rozšírenie a biologické vlastnosti slivky 18
  3.5.2 Pestovateľské a opeľovacie pomery slivky 18
  3.5.3 Rozmnožovanie a podpníky sliviek 19
  ZÁVER 20
  TABULKY: 21
  Tabulka č. 1: LIEČIVÉ ÚČINKY OVOCIA 21
  Tabulka č. 2, KALENDÁR CHEMICKEJ OCHRANY OVOCNÝCH PLODÍN 22
  Tabulka č. 2, a): JADROVINY 22
  Tabulka č. 2. b): KÔSTKOVINY 24
  Tabulka č. 2. c): OSTATNÍ ŠKODCOVIA 25
  LITERÁRNE ZDROJE 26
  PRÍLOHY: 27
  Príloha č. 1.: Jedálny lístok 27
  Príloha č. 2.: Regionálne jedlo 29
  Príloha č. 3.: Pobytový program - suchý variant 30
  Príloha č. 4.: Pobytový program - mokrý variant 33

Zdroje: