Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Vývinová psychológia - Prečo potrebujeme psychológiu?

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35592
Posledná úprava
28.03.2019
Zobrazené
118 x
Autor:
vanka2
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
VÝVINOVÁ PSYCHOLÓGIA
- je veda, ktorá skúma kvantitatívne a kvalitatívne zmeny psychickej regulácie prežívania a správania počas celého života od počatia až po smrť. Sleduje psychické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti vo všetkých obdobiach života, vysvetľuje príčiny, podmienky a mechanizmy týchto zmien.

Vývinová psychológia zahŕňa tri časti:

1. FYLOGENETICKÁ ČASŤ - skúma pôvod a vývin psychiky v celom živočíšnom svete, od najjednoduchších živočíchov po človeka.
2. ANTROPOLOGICKÁ ČASŤ - skúma vývoj druhu homo sapiens, vývoj ľudského pokolenia, od jeho počiatoč. fáz až po dnešné štádium
3. ONTOGENETICKÁ ČASŤ - skúma vývin jednotlivca, vývin od počatia až po smrť u človeka.

Kľúčové slová:

psychológia

vývin

organizmus

detstvo

školská dochádzkaObsah:
 • Predmet vývinovej psychológie má 2 časti
  Vzťahy vývin. psychológie k iným psych. disciplínam
  Metódy vývinovej psychológie
  Vývin - vymedzenie pojmu.
  Zákonitosti vývinu, znaky vývinu.
  Činitele, determinanty, hybné sily vývinu.
  Periodizácia:
  Vývinové úlohy jednotlivých období v periodizácii (od eriksona prevzaté)
  Prenatálne obdobie
  Školská pripravenosť a jej zložky
  Puberta - jej zmeny s biologickým dozrievaním