Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Sociálna politika v Slovenskej Republike - Politika zamestnanosti

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40493
Posledná úprava
07.07.2012
Zobrazené
1 824 x
Autor:
lxywo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca má v živote človeka nezastupiteľné postavenie. Je významnou podmienkou jeho dôstojnej existencie a dáva mu pocit spoločenskej užitočnosti.
Včleňuje človeka do sociálnych vzťahov a uspokojuje aj jeho potreby sebauplatnenia a sebaúcty.
Znamená to, že práca nevytvára iba materiálne hodnoty, ale vytvára aj oblasť sociálnych kontaktov s možnosťou viesť rozhovory, stretávať ľudí a uzatvárať nové priateľstvá.

Prevažná väčšina ľudí považuje prácu za samozrejmosť, ktorá prináša človeku materiálne zabezpečenie a napomáha uspokojeniu fyzických aj psychických potrieb.
Skutočnú hodnotu práce človek obvykle spoznáva, až keď ju stratí.
Náhla a neočakávaná strata práce je v našich podmienkach veľkým zásahom do života človeka, je vysoko traumatizujúcim zážitkom. Je tomu tak aj napriek tomu, že človek bez práce získava množstvo voľného času, ktorý môže využiť na kvalitnejšie venovanie sa partnerovi, rodine, priateľom a osobným záujmom...

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

trh práce

politika zamestnanostiObsah:
 • Úvod 2
  Politika zamestnanosti 3
  Politika trhu práce 7
  Nezamestnanosť 11
  Odporúčania pre prax 13
  Záver 14
  Zoznam použitej literatúry 15

Zdroje:
 • ĎURIŠOVÁ, Patrícia - PETKOVÁ, Zuzana: Sociálna podpora. In: denník Pravda 10.12 2005.
 • POTUČEK, Martin. 1995. Sociálna politika. Praha : Slon, 1995. 103s. ISBN 80-85850-01-X.
 • STANEK, Vojtech et al. 2002. Sociálna politika. Bratislava : Sprint, 2002. 474 s. ISBN 80-888492-X.
 • STRIEŽENEC, Štefan. 1993. Náčrt problematiky sociálnej politiky. Trnava : Tripsoft, 1993. 189 s. ISBN 80 – 223 - 0712 – 2.
 • Ing. MICUDOVÁ, Beáta, Ing. ŠTRBOVÁ, Darina a kolektív zamestnancov a spolupracovníkov Educta, o. z , Príručka: Krok za krokom k pracovnému uplatneniu
 • Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 453 z roku 2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,rodiny a služieb zamestnanosti (kompetenčný zákon)