Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Identita človeka stredného veku a narodenie vnúčaťa

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40418
Posledná úprava
16.06.2012
Zobrazené
805 x
Autor:
lxywo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dospelosť predstavuje obdobie pomerného pokoja a vyrovnanosti.
V strednom veku u človeka ožíva problém vlastnej identity, ktorý sa riešil už v adolescencii. Treba ju prehodnotiť a nájsť jej novú prijateľnú alternatívu pre obdobie starnutia.
V tomto období už nie je možné hľadanie identity odkladať do budúcnosti (ako to bolo v adolescencii), preto je výhodou triezvy a racionálny postoj pri jej hľadaní. Je nutné si ujasniť čo je pre človeka najdôležitejšie a relatívne dostupné, a tým svoju novú identitu naplniť.
Prarodičovská rola sa stáva súčasťou identity jedinca. Narodenie zdravého vnúčaťa uspokojuje mnohé psychické potreby prarodiča: Starorodičovstvo v strednom veku so sebou prináša ďalšie perspektívy budúcnosti a je akoby zdrojom širokej palety rôznorodých činností, ktoré v sebe nesú pozitívny náboj posúvajúc dimenziu kvality života človeka do inej úrovne.

Obdobie strednej dospelosti:
Dospelosť je najdlhším obdobím v ľudskom živote, začína sa v treťom a končí približne v šiestom desaťročí. Rozdeľujeme ho na mladší, stredný a starší dospelý vek. 
Stredný dospelý vek zaberá obdobie približne od 30 do 45 rokov. Je spravidla najvyrovnanejším časom v ľudskom živote. 
...

Kľúčové slová:

stredný vek

starorodičovstvo

rola prarodiča

stredná dospelosťObsah:
 • Úvod
  Obdobie strednej dospelosti
  Identita človeka v strednom veku
  Narodenie vnúčaťa a rola prarodiča
  Záver

Zdroje:
 • „Milada Harineková“, Vývinová psychológia, prvé vydanie, Nitra, Pedagogická fakulta v Nitre, 1980, str.: 122 – 123
 • „Josef Volný“ a kol., Psychológia a spoločenská výchova, piate vydanie, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, str.: 78, ISBN 80-08-01215-3
 • ŠIMOVÁ,. 2002. Medzigeneračná komunikácia v rodine. In TOKÁROVÁ, A. (ed.). 2002. Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých: zborník z príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : FF PU, s. 210-215. ISBN 80-8068- 088-4.
 • http://www.psychologia.szm.com/8.2.doc
 • Vágnerová – Vývojová psychologie (Portál 2000)