Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Sociálna patológia

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42456
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
2 072 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
I. SOCIÁLNA PATOLÓGIA
je súhrnný pojem pre označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiadúcich spoločenských javov. Patria sem aj sankcionované formy deviantného správania, ako aj štúdium príčin ich vzniku a existencie (Ondrejkovič, 2001)
• Spencer /anglický filozof a socioĺog/ hľadal paralelu medzi sociálnou a biologickou patológiou.
• Durkheim /Francúz, jeden zo zakladateľov vedeckej sociológie/ považoval sociálnu patológiu za vedu o chorobách a nepriaznivých skutočnostiach, činoch a správaní, ktoré sa odchyľujú od stanovených noriem. 
• Durkheim: každé jednotlivé správanie člena príslušného sociálneho útvaru sa uskutočňuje na pozadí normatívnej štruktúry, ktorej zodpovedá, resp. ktorú niekedy dokonca odzrkadľuje alebo voči ktorej je namierené. 

ČO JE NORMA?
• Norma je určité pravidlo /zásada/ , ktorá je v danej spoločnosti prijímaná, očakávaná, ktorá určuje, aké správanie je v konkrétnej situácii normálne/správne, vhodné/ a ktoré nie je. 
• Normy určitým spôsobom regulujú naše správanie. 
• Uľahčujú komunikáciu medzi ľuďmi, vnášajú do našich vzťahov pravidelnosť a umožňujú nám predvídať správanie tých druhých. 


Kľúčové slová:

sociálna patológia

deviácia

anómia

deviantné správanie

patológia rodiny a manželstva

závislosti

suicidálne prejavy

sekty

hostilita

kriminalita

násilie

sexuálna deviáciaObsah:
 • I. Základné vymedzenie pojmu sociálna patológia(deviácia)
  II. Sociálna deviácia ,anómia
  III. Súčasné teórie deviantného správania
  IV. Patológia rodiny a manželského života
  V. Alkoholové, nealkoholové a nelátkové závislosti
  VI. Agresia, agresivita, hostilita, násilie, kriminalita
  VII. Sexuálna deviácia, prostitúcia, sexuálne prenosné choroby
  VIII. Nové náboženské hnutia
  IX. Týrané, zanedbávané a zneužívané dieťa, syndróm can
  X. Šikana a agresivita medzi deťmi
  XI. Samovražednosť

Zdroje:
 • ONDREJKOVIČ, P. a kol. 2001. Sociálna patológia. Bratislava: Veda, 2001
 • TOKÁROVÁ, A. a kol. 2002. Sociálna práca. Prešov: FF PU, 2002
 • HRONCOVÁ, J. a kol. 2004. Sociálna patológia.Banská Bystrica: UMB 2004
 • KLIMENTOVÁ, E.- KLIMENT P. 2004. Sociální deviace. Olomouc: UP 2004
 • GOHLERT, Ch., KUHN, F.2001. Falošné vedomie. Bratislava: Ikar, 2001
 • HELLER,J., PECINOVSKÁ, O. 1996. Závislost známá neznámá. Praha: Grada, 1996
 • MATOUŠEK, O. 1993. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon, 1993
 • MATOUŠEK, O. a kol.1996. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál, 1996
 • DUNOVSKÝ,J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK. 1995. Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa. Praha: Grada Avicenum, 1995
 • MAREŠ, P. 1999. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Slon, 1999