Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 68   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Kriminalita a delikvencia, závislost na hre, prostitúcia, šikanovanie, záškoláctvo, samovražda
100,0%
0,3 26x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 50x
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0%
0,2 13x
Patologické hráčstvo - Sociálna patológia
98,6%
0,1 57x
Samovraždy (spoločenský problém, klasifikácia, príčiny, prostriedky a spôsoby spáchania, prevencia, sebapoškodzovanie)
98,5%
0,1 31x
Kriminalita a delikvencia (príčiny vzniku, prevencia...)
97,7%
0,1 43x
Úvod do štúdia sociálnej patológie
96,8%
0,7 6x
Sociálna patológia - poznámky z prednášok
96,7%
0,1 1x
Sociálna patológia
95,1%
0,3 22x
Deti proti fajčeniu (preventívny program)
93,9%
0,1 9x
Mentálna anorexia
93,5%
0,3 46x
Sociálna patológia - poznámky
93,0%
0,2 73x
Stres a zaťažujúce situácie
92,9%
0,6 6x
Samovraždy - dobrovoľá smrť
92,4%
0,1 5x
Domáce násilie
92,1%
0,1 111x
Šikanovanie ako výchovno pedagogický problém
91,7%
0,1 27x
Sexuálne násilie na deťoch
91,3%
0,2 25x
Sociálna patológia (36 vypracovaných otázok)
90,9%
0,1 27x
Sociálna patológia, sociálny biologizmus
90,8%
0,3 15x
Sociálna patológia - Týranie detí
90,8%
0,1 45x
Sociálna patológia - vypracované otázky
90,6%
0,2 23x
Projekt prevenčnej práce
90,1%
0,1 7x
Samovražda – neprirodzená smrť
89,8%
0,1 3x
Prezentácia z predmetu Sociálna patológia
89,2%
0,1 1x
Prostitúcia ako sociálno patologický jav
88,7%
0,1 11x
Prostitúcia
88,6%
0,1 39x
Príčiny užívania drog u detí
88,5%
0,1 3x
Seminárna práca na tému Prostitúcia
88,0%
0,1 32x
Sociálna patológia (vypracované témy vo forme ťaháka)
87,5%
0,1 6x
Poznámky zo Sociálnej patológie
86,8%
0,2 14x
Sociálna práca s drogovo závislými
86,7%
0,1 48x
New age - rozmanitosť duchovných tradícií
86,1%
0,1 1x
Sociologické koncepcie na normatívnom princípe
85,4%
0,1 3x
Sociálna patológia a sociálna deviácia
83,8%
0,1 41x
Anarchia a anarchizmus
83,5%
0,1 5x
Punk - sociálna patológia
82,8%
0,1 2x
Teórie agresivity a teórie konfliktov
82,6%
0,1 2x
Šikanovanie v škole
82,4%
0,1 26x
Sociálna patológia - prednášky
82,3%
0,2 14x
Samovražda (suicídium)
81,2%
0,1 101x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: