Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
8 nových

Sociálna práca s drogovo závislými

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38776
Posledná úprava
26.11.2011
Zobrazené
1 869 x
Autor:
ivana.slabeciusova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vo svete sa čoraz viac hovorí o možnosti prevencie sociálno-patologických javov. Jedným z týchto sociálno-patologických javov je aj problematika drogovej závislostí. Drogová problematika sa dotýka každej dnešnej spoločnosti. Či už sú to ľudia chudobní alebo bohatí, vzdelaní alebo nevzdelaní.

Je veľmi dôležité, aby sme tejto problematike venovali dostatočnú pozornosť najmä v oblasti jej prevencie.

Sociálna práca je novokonštituovaný polydisciplinárny aplikatívny vedný odbor v praxi uplatňovaný ako praktická činnosť a zároveň ako vedný odbor, ktorého jednou z možností je uplatniť sa a podieľať sa na riešení drogovej problematiky. Je viac ako pravdepodobné, že sa sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky vo svojej praxi stretnú s jednotlivcami, skupinou či komunitou, ktorej sa problematika drog priamo či nepriamo dotýka. Aby sociálni pracovníci a sociálne pracovníčky efektívne reagovali na potreby svojich klientov a aby poskytovali adekvátne profesijné služby je potrebné aby poznali hlbšie drogovú problematiku, aby jej rozumeli a aby poznali svoje možnosti v oblasti prevencie.

Kľúčové slová:

drogová závislosť

droga

prevencia

drogyObsah:
 • Úvod
  1. Drogová závislosť
  2. Základná terminológia
  3. Fázy vzniku drogovej závislosti
  4. Typológia drog
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • HRONCOVÁ, J. a kol.: Sociálna patológia a jej prevencia. Banská Bystrica. 2004
 • CABAN, M. - PAPŠO, P. - KALAMÁROVÁ, K. – VAVRINČÍKOVÁ, L.: Sociálna práca s vybranými cieľovými skupinami. Banská Bystrica. 2007
 • EMMEROVÁ, I.: Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Banská Bystrica. 2007
 • HRONCOVÁ, J. – KRAUS, B. a kol.: Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. Banská Bystrica. 2006
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Závislosť_(lekárstvo)