Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Samovraždy (spoločenský problém, klasifikácia, príčiny, prostriedky a spôsoby spáchania, prevencia, sebapoškodzovanie)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
32 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13538
Posledná úprava
14.04.2021
Zobrazené
5 776 x
Autor:
kuriatko512
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Samovražda je jedným zo spôsobov neprirodzenej smrti. Tento jav má interdisciplinárny charakter, je predmetom skúmania mnohých vied, napr. filozofie, medicíny, sociológie, axiológie, sociálnej patológie, psychológie a iných

Samovražda je latinsky označovaná termínom suicidum, ktorý je odvodený od slov sui - seba a ceadere - zabiť, čo znamená zabitie seba.
Podľa P. Ondrejkoviča je samovražda „vlastné úmyselné sebausmrtenie.
P. Kerecman chápe samovraždu ako zabitie samého seba, pričom zdôrazňuje, že je to vedomé, dobrovoľné, násilné konanie, ktorým si človek bezprostredne ničí vlastný život vlastnou rukou a prostriedkami, od ktorých očakáva smrť.
V definíciách samovrážd existuje zhoda v tom, že pod pojmom samovražda sa rozumie úmyselné, vedomé, dobrovoľné a násilné privodenie smrti, pričom je rozhodujúci úmysel, postoj a rozhodnutie človeka ukončiť svoj život, od ktorých sa očakáva smrť.
V odbornej literatúre sa rozlišuje samovražda od sebazabitia a samovražedného pokusu.
Sebazabitie je čin, v ktorom chýba vedomý úmysel človeka dobrovoľne zomrieť. Je to konanie, pri ktorom smrť nastala náhodne, a to buď neopatrnosťou, podcenením nebezpečenstva, pri duševnej chorobe alebo z iných príčin.
...

Kľúčové slová:

samovražda

suicídium

sociálno-patologický jav

klasifikácia samovrážd

príčiny samovrážd

prevencia samovrážd

prvá pomoc

sebapoškodzovanieObsah:
 • 1 SAMOVRAŽDY AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM
  1.1 Definícia samovraždy
  1.2 Rizikové faktory
  2 KLASIFIKÁCIA SAMOVRÁŽD
  2.1 Stupne samovražednej aktivity
  3 PRÍČINY SAMOVRÁŽD
  3.1 Príčiny vnútorné
  3.2 Príčiny vonkajšie
  4 PROSTRIEDKY A SPOSOBY SPÁCHANIA SAMOVRÁŽD
  5 PREVENCIA
  5.1 Prvá pomoc pri suicidálnych myšlienkách
  6 SEBAPOŠKODZOVANIE
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • HRONCOVÁ, J. - KRAUS, B. a kol.: Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. vyd. Banská Bystrica: 2006, ISBN 80-8083-223-4
 • KOUTEK, J. - KOCOURKOVÁ, J.: Sebevražedné chování. 1. vyd. Praha: 2003, ISBN 978-80-7367-349-9
 • ONDREJKOVIČ, P.: Samovražednosť ako sociálnopatologický jav. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 34, 1999, č. 2
 • http://www.psychiatria.estranky.cz/clanky/samovrazdy/ked-si-clovek-siahne-na-zivot, 10.4. 2008, 15:05