Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Patologické hráčstvo - Sociálna patológia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
56 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1497
Posledná úprava
02.08.2015
Zobrazené
11 611 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zvýšená pozornosť, ktorú dnes venujeme drogám a liečbe drogovej závislosti, akoby zatieňovala reálnu prítomnosť a závažnosť dôsledkov takej formy závislosti, akou je gamblerstvo alebo patologické hráčstvo. Či už chceme alebo nie, musíme priznať, že v súčasnosti vzrastá nielen počet drogovo závislých jedincov, ale aj počet hazardných hráčov, gamblerov, pre ktorých sa hra stáva jediným zmyslom života.
Ako huby po daždi už aj u nás rastie počet kasín, herní a rozličných hracích a výherných automatov inštalovaných na najfrekventovanejších miestach. Svojou žiarivou reklamou lákajú okoloidúcich a vzbudzujú v nich vidinu rýchleho a jednoduchého zbohatnutia. Dosť dôvodov na zamyslenie sa nad tým, čo je to za fenomén, ktorý tak razantne vstúpil do života mnohých z nás, ako rozpoznať hranicu, prekročením ktorej sa človek ocitá na ceste do katastrofy, či a ako sa dá z takejto cesty vrátiť späť. Alebo ešte lepšie, ako sa na túto cestu vôbec nevydať.

Kľúčové slová:

patologické hráčstvo

gemblerstvo

gambling

hazardná hra

závislosť

diagnostika

liečba

sociálna patológia

drogy

kasínaObsah:
 • ÚVOD
  1 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÝCH POJMOV
  1.1 Hazard a hazardná hra
  1.2 Patologické hráčstvo
  1.2.1 Patologické hráčstvo a závislosť
  1.2.2 Patologické hráčstvo a fyzické zdravie
  2 DRUHY HAZARDNÝCH HIER
  3 FÁZY ROZVOJA PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA
  3.1 Vyhrávacia fáza
  3.2 Prehrávacia fáza
  3.3 Fáza straty kontroly
  4 LIEČBA PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA
  4.1 Diagnostika patologického hráčstva
  4.2 Fázy uzdravovania
  4.2.1 Fáza kritická
  4.2.2 Fáza znovu vytvárania
  4.2.3 Fáza rastu
  4.3 Motivácia k liečbe
  4.4 Spôsoby liečby - uzdravovania
  4.4.1 Liečba na Slovensku
  5 MLÁDEŽ A HAZARDNÁ HRA
  6 PREVENCIA
  6.1 Primárna prevencia
  6.2 Sekundárna prevencia
  6.3 Terciárna prevencia
  6.4 Organizácie zamerané na liečbu a prevenciu závislostí na Slovensku
  6.4.1 Združenie abstinentov Slovenska
  6.4.2 Centrum pre liečbu drogových závislostí
  Záver
  LITERATÚRA

Zdroje:
 • ONDREJKOVIČ, P. a i. : Sociálna patológia. 2. vyd. Bratislava : 2001. 310, s. ISBN 80-224-0685-6
 • NEŠPOR, K. : Návykové chování a závislost. 2. vyd. Praha : 2003. 151, s. ISBN 80-7178-831-7
 • Aktuálne problémy prevencie kriminality (Zborník vedeckovýskumných prác). 1 vyd. Bratislava : 2001. 258, s. ISBN 80-968075-2-8
 • HRONCOVÁ, J. a.i. : Sociálna patológia a jej prevencia. 1. vyd. Banská Bystrica : 2004. 219, s. ISBN 80-8055-995-3
 • Vychovávateľ. Roč. 41, 1998.
 • Závislosť. Roč. 5, 1997
 • Internet
 • Zákon NR SR, č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.