Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 153   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 521   |   Strana 1 / 39


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 12x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 1x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 24x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 7x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 5x
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8%
0,9 24x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 137x
Patologické hráčstvo - Sociálna patológia
98,6%
0,1 51x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 47x
Pedagogika mentálne postihnutých
97,2%
0,1 26x
Sociálna patológia - poznámky z prednášok
96,7%
0,1 1x
Vývin narácie v detskej reči
96,6%
4,1 6x
Metodika záujmovej činnosti
96,5%
0,2 19x
Seminárna práca na tému Pedeutológia
96,3%
0,1 3x
Poruchy učenia a správania sa
96,2%
0,3 31x
Žilinské reálne gymnázium
96,2%
0,2 2x
Specifické poruchy chování a pozornosti. Jak jednat s velmi neklidnými dětmi. Alan Train KONSPEKT
96,0%
0,1 2x
Pedagogika voľného času
95,8%
0,2 8x
Pedagogika - štátnice
95,5%
0,7 24x
Výchovné poradensto na školách s problémovými žiakmi
95,0%
0,1 3x
Portugalsko - demografická charakteristika
94,9%
0,2 0x
Úvod do sociálnej pedaogigky - poznámky
94,8%
0,1 0x
Národná a globálna výchova
94,8%
0,1 5x
Prednášky z predmetu Všeobecná didaktika
94,5%
3,6 0x
Sociálna pedagogika - powerpoint prednášky
94,0%
0,3 4x
Osobnosť a kompetencie učiteľa
94,0%
0,1 8x
Deti proti fajčeniu (preventívny program)
93,9%
0,1 6x
Záverečné pisomné práce
93,8%
0,1 0x
Školstvo na Slovensku v období neskorého feudalizmu
93,7%
0,1 5x
Biológia mladeže a školská hygiena (charakteristika zdravia, infekčné ochorenia, ...)
93,7%
0,2 244x
Dejiny pedagogiky - poznámky z prednášok
93,3%
0,1 1x
Záškoláctvo a jeho príčiny
93,2%
0,1 4x
Výučbové programy na špeciálnych ZŠ pomocou IKT technológie
93,1%
0,1 12x
Andragogické pojmy - seminárna práca
93,0%
0,1 9x
Základy pedagogiky (čo je pedagogika, predmet, náplň, úlohy, ...)
92,7%
0,4 22x
Filozofické a sociálne východiská edukácie (poznámky) FISO
92,3%
0,1 14x
Aktuálne možnosti tvorby edukačného projektu v materskej škole
92,3%
0,3 38x
Chlapčenský hrdina v literatúre pre deti a mládež do roku 1945
92,3%
0,1 0x
Edukatívna práca so seniormi v sociálnych zariadeniach
92,3%
0,3 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: