Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 559   |   Strana 1 / 39


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 14x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Pedagogika
100,0%
1,0 7x
Informatická výchova v primárnom vzdelávaní 1 (profesorka Karasová)
100,0%
2,7 1x
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0%
0,1 4x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 22x
Využitie psychomotorických hier u detí s poruchami učenia a správania
100,0%
1,8 18x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 39x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 34x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0%
1,4 8x
Klasifikácia technických odborov vo vzťahu k sústave študijných a učebných odborov
100,0%
0,2 0x
Rómska kultúra (pôvod, história a kultúra Rómov, vývoj rómskeho jazyka)
100,0%
0,2 17x
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 2x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0%
0,5 216x
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0%
1,5 3x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8%
0,9 24x
Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov
99,8%
0,2 21x
Seminárna práca na tému "Alternatívne školstvo"
99,5%
0,3 59x
Záujmové vzdelávanie a občianske vzdelávanie
99,1%
0,3 0x
Pedagogická psychológia - Diagnostika porúch učenia
99,0%
0,1 0x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 234x
Patologické hráčstvo - Sociálna patológia
98,6%
0,1 57x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 9x
Rómovia a multikultúrna výchova na Slovensku
97,9%
0,2 36x
Technické materiály - drevo (spracovanie dreva, fyzikálne a mechanické vlastnosti, použitie a uplatnenie)
97,8%
0,1 3x
Kriminalita a delikvencia (príčiny vzniku, prevencia...)
97,7%
0,1 44x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 28x
Komparatívna pedagogika a andragogika
97,5%
0,1 29x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 56x
Pedagogika mentálne postihnutých
97,2%
0,1 30x
Přednášky - Technológia vzdelávania
97,2%
0,2 69x
Klasifikácia ako výsledok procesu hodnotenia
97,0%
0,1 1x
Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času
96,9%
0,1 168x
Multireligiózna a multikulktúrna výchova
96,9%
0,1 1x
Alkoholizmus ako sociálny jav
96,8%
0,4 38x
Sociálna patológia - poznámky z prednášok
96,7%
0,1 1x
Štúdium misijnej a sociálnej práce v príprave krestanských pracovníkov
96,6%
0,2 22x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: