Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 548   |   Strana 1 / 39


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rómska kultúra (pôvod, história a kultúra Rómov, vývoj rómskeho jazyka)
100,0%
0,2 17x
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 2x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 21x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 32x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 38x
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0%
0,1 2x
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0%
1,4 7x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 12x
Informatická výchova v primárnom vzdelávaní 1 (profesorka Karasová)
100,0%
2,7 0x
Využitie psychomotorických hier u detí s poruchami učenia a správania
100,0%
1,8 13x
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0%
1,5 1x
Sociálna komunikácia (pre majstrov a vychovávateľov) - doc. Dr. Ján Brindza, CSc.
100,0%
0,5 214x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu Pedagogika
100,0%
1,0 0x
Preventívne opatrenia agresivity u detí a mládeže
99,8%
0,9 24x
Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov
99,8%
0,2 20x
Seminárna práca na tému "Alternatívne školstvo"
99,5%
0,3 48x
Záujmové vzdelávanie a občianske vzdelávanie
99,1%
0,3 0x
Predškolská pedagogika - podklady ku skúške
98,9%
0,2 213x
Patologické hráčstvo - Sociálna patológia
98,6%
0,1 53x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 5x
Rómovia a multikultúrna výchova na Slovensku
97,9%
0,2 36x
Kriminalita a delikvencia (príčiny vzniku, prevencia...)
97,7%
0,1 41x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 24x
Komparatívna pedagogika a andragogika
97,5%
0,1 29x
Výchovné problémy súčasnej rodiny
97,4%
0,3 53x
Pedagogika mentálne postihnutých
97,2%
0,1 29x
Přednášky - Technológia vzdelávania
97,2%
0,2 67x
Klasifikácia ako výsledok procesu hodnotenia
97,0%
0,1 1x
Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času
96,9%
0,1 159x
Alkoholizmus ako sociálny jav
96,8%
0,4 36x
Sociálna patológia - poznámky z prednášok
96,7%
0,1 1x
Vývin narácie v detskej reči
96,6%
4,1 9x
Starnutie- semestrálna práca
96,6%
0,3 0x
Štúdium misijnej a sociálnej práce v príprave krestanských pracovníkov
96,6%
0,2 22x
Učenie ako prostriedok vzdelávania
96,5%
0,1 10x
Metodika záujmovej činnosti
96,5%
0,2 20x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: