Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Multireligiózna a multikulktúrna výchova

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48050
Posledná úprava
14.12.2021
Zobrazené
58 x
Autor:
karina8
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Religio - revue pre religionistiku v roku 2007 zverejnilo štúdiu Břetislava Horyny s názvom „Kultúrna veda - ďalšia dilema religionistiky“, v ktorej jej autor otvorene hovorí o kríze identity religionistiky ako vedného oboru.

V štúdii narážame na tvrdenie týkajúce sa nejasného postavenia religionistiky v systéme vied, teoretickej a metodologickej nerozvinutosti oboru, autor sa vymedzuje proti interdisciplinarite, ktorá je podľa neho len zásterkou pre danú nedoriešenú otázku teórie a metodológie oboru religionistiky. V dôsledku týchto problémov a hlavne v dôsledku vytesnenia teoreticko - metodologickej roviny myslenia o religionistike v prospech úvah o možnostiach jej bezprostrednej praktickej aplikovateľnosti sa religionistika mení v jednodimenzionálnu užitočnú disciplínu. Slovami autora - dnešná religionistika vykročila opäť na cestu svojej ideologizácie. Touto opätovnou ideologizáciou sú podľa Horyny mienené snahy niektorých súčasných religionistov zastrešiť religionistiku určitými spoločenskými cieľmi. Ako uvádza v úvodnej pasáži svojej štúdie, ak prechádzame súdobú literatúru, ktorá sa venuje odbornej sebareflexii religionistiky, stretneme sa predovšetkým s religionistikou viazanou na nejakú apelatívnu formu. Môžeme si vybrať medzi religionistikou angažovanou, aplikovanou, praktickou, imaginatívnou, interkultúrnou, kognitívnou, religionistikou analogickej hermeneutiky, religionistikou aplikovanej tolerancie a mnohými ďalšími religionistikami, ktoré všetky pôsobia v dobe posteliadovskej, postfenomenologickej, alebo naopak v dobe nového docenenia kreativnej hermeneutiky, novej šance pre fenomenológiu či nové interdisciplinarity. Pokiaľ ich vôbec niečo spája, potom opäť len dalšie apely: každá z týchto religionistík chce a má býť užitočná pre spoločenskú prax.

Kľúčové slová:

multireligionistika

multikultúra

výchova

kultúra

religionistika

multikultúrna výchova

náboženstvo

náboženská pluralita

Siebren Miedema

náboženská výchova

tolerancia

empatia

akceptáciaObsah:
 • ABSTRAKT 3
  ABSTRACT 4
  ÚVOD 6
  1 MOŽNOSTI POJMU MULTIRELIGIÓZNA VÝCHOVA 7
  2 MULTIRELIGIÓZNA A MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 7
  2.1 Cieľ a predmet multikultúrnej výchovy 9
  3 KONCEPCIA MULTIRELIGIÓZNYCH ŠKÔL PODĽA SIEBRENA MIEDEMA 10
  4 NÁBOŽENSKÁ PLURALITA A VZDELÁVANIE V EURÓPE 11
  4.1 Multireligiózna výchova v Rakúsku 11
  ZÁVER 12
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 13

Zdroje:
 • CABANOVÁ, V. 2006. Kultúra a vyrovnávanie kultúrnych rozdielov v školskej edukácii. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2006. 69s. ISBN 80-8045-414-0.
 • DÚBRAVOVÁ, V. 2006. Multikultúrna výchova - metodická príručka pre multikultúrnu výchovu. Bratislava: Nadácia Milana Šimečku, 2006. 31s. ISBN-80-89008-21-6.
 • GEREMEŠOVÁ, G. 2015. Religionistika. Prešov: Prešovská univerzita, 2015. 88s. ISBN- 978-80-555-1265-5.
 • HORYNA, B. 2007. Kulturní věda - další dilema religionistiky, Religio: Revue pre religionistiku [online], roč. 15, č. 1, 27s. [cit. 2020-10-8]. ISSN- 1210-3640. Dostupné na: < Kulturní věda - další dilema religionistiky (muni.cz) >.
 • JACKSON, R. 2008. Teaching about Religions in the Public Sphere: European Policy Initiatives and the Interpretive Approach [online], vol. 55, no. 2-3, pp. 152-153 [cit. 2020-10-16]. ISSN- 0029-5973. Dostupné na: < Teaching about religions in the public sphere: European policy initiatives and the interpretive approach - WRAP: Warwick Research Archive Portal >.
 • KLUTZ, P. 2016. Religious Education Faces the Challenge of Religious Plurality [online], vol. 32, pp. 14-16 [cit. 2020-10-19]. ISBN-978 3 8309 8495 5. Dostupné na: < 631318.pdf (oapen.org) >.
 • MIEDEMA, S. 2006. Insights from practise, Religious education [online], vol.95, no. 3, pp. 295-297 [cit. 2020-10-17], ISSN- 0034-4087. Dostupné na: < INSIGHTS FROM PRACTICE | Request PDF (researchgate.net) >.
 • MISTRÍK, E. 2008. Multikultúrna výchova v škole. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti, 2008. 26-27s. ISBN 978-80-969271-4-2.
 • NAIR. P. 2014. Cultural and Religious Diversity in Europe: The Challenges of Pluralism, In EIMed mediterranean yearbook[online] [cit. 2020-10-29]. Dostupné na: < Cultural and Religious Diversity in Europe: The Challenges of Pluralism : IEMed >.
 • PRUCHA, J. 2011. Multikulturní výchova - príručka nejen pro učitele. Praha: Triton, 2011. 15-38s. ISBN 978-80-7387-502-2.
 • PRUCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J. 2008. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2008. 89s. ISBN-9788073674168.
 • PUPÍK, Z. - ŠVEC, P. 2010. Kresťanská kultúra?. Žilina: Inštitút Communio, 2010. 13s. ISBN 978-80-970613-0-2.
 • ROMAIN, J. 1997. The effects of mixed-faith marriages on family life and identity [online], vol. 28, no. 3, pp. 277 [cit. 2020-10-17]. Dostupné na: < jaso28_3_1997_275_295.pdf (ox.ac.uk) >.
 • ZAJAC, L. - NÁVOJSKÝ, A. 2006. Jeden svet na školách - metodická príručka pre učiteľov SŠ. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2006. 29s. ISBN 80-8045-441-8.