Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Seminárna práca z predmetu Pedagogika voľného času

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
165 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9206
Posledná úprava
03.07.2018
Zobrazené
8 532 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V dejinách ľudskej spoločnosti existovalo a dodnes existuje veľa názorov na problematiku voľného času.
Ucelenejšie poňatie tohto problému sa zrejme zjavuje prvý raz v prácach gréckych filozofov, ktorí nazvali voľný čas scholé. Tento termín prekladá slovník ako: voľný čas, prestávka, odpočinok, nedostatok práce, vyplnenie voľných chvíľ prácou, rozhovormi, štúdiom a podobne.
Voľný čas detí a mládeže a jeho naplňovanie pozitívnymi aktivitami hrá významnú úlohu pri utváraní osobnosti mladého človeka, pri jeho pozitívnej socializácii a prevencii vzniku spoločensky a sociálne nežiaducich javov, ktoré predstavujú pre deti a mládež výrazné zdravotné, spoločenské a ekonomické riziko. Ide o problematiku šikanovania, násilia, záškoláctva, drogových závislostí, alkoholizmu, fajčenia, kriminality, rizikového sexuálneho chovania, patologického hráčstva, ako aj prejavov rasizmu a intolerancie.
Súčasný vývoj voľnočasových aktivít detí a mládeže nie je veľmi pozitívny. Prehlbuje sa skôr pasivita, konzumnosť a nenáročnosť aktivít. Frekvencia aktivít sa znižuje okrem jednej, tou je sledovanie televízie. Medzi týždenné aktivity môžeme zaradiť počúvanie hudby, čítanie časopisov, stretnutia s priateľmi a ničnerobenie. Mesačnú frekvenciu majú návštevy kaviarní, aktívne športovanie, návšteva diskoték, kina, štúdium a mimoškolské vzdelávanie.
Dominantným médiom sa stala televízia, ktorá je ťažiskom voľného času detí a mládeže.
Pre deti má voľný čas význam a hodnotu práve preto, že im poskytuje priestor, v ktorom sa môžu relatívne slobodne venovať činnostiam, zodpovedajúcim ich detským želaniam, záujmom a potrebám.
K vhodnému a zmysluplnému využívaniu voľného času však treba viesť a vychovávať deti od malička. Výchova v čase mimo vyučovania vlastne spája výchovu v rodine a v škole, ani jednu nemôže nahradiť, ale môže byť ich plnohodnotným partnerom a významne napomáhať k seba realizácii a rozvoju osobnosti vo voľnom čase, jej vzťahov k svetu.

Kľúčové slová:

voľný čas detí v meste

školské kluby

Saleziáni

športové oddielyObsah:
 • Úvod
  1.Voľný čas a výchova detí vo voľnom čase
  1.1. Čo je voľný čas
  1.2 Funkcie voľného času
  1.3. Osobitosti výchovy vo voľnom čase
  1.4. Zásady výchovy vo voľnom čase
  1.5. Voľný čas a výchova
  1.6. Nové prístupy v pedagogike voľného času
  2. Možnosti a podmienky výchovy detí a mládeže vo voľnom čase v Petržalke
  2.1.školské družiny
  2.2. školské kluby
  2.3.
  2.4. Základné umelecké školy
  2.5. Centrum voľného času
  2.6. Kultúrne zariadenia
  2.7. Športové zariadenia a oddiely v Petržalke:
  3. Závery a odporúčania do praxe

Zdroje:
 • KRATOCHVÍLOVÁ, E. 2004. Pedagogika voľného času. 1.vyd. Univerzita Komenského Bratislava, 2004. ISBN 80-223-1930-9
 • KRATOCHVÍLVÁ, E. 2007. Mládež a spoločnosť. 2 / 2007. Ročník XIII. ÚIPŠ
 • BRINDZA, J. 1984. Deti a ich voľný čas. 1. vyd. Smena, 1984.