Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 66   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Dejiny štátu a práva na území Slovenska - I.časť
99,7%
0,6 2x
Dejiny štátu a práva na území Slovenska - výcuc
99,5%
0,6 1x
Existencia plánov a plánovanie organizácií
97,0%
0,1 4x
Základy podnikového manažmentu
96,9%
0,2 5x
NATO (organizácia severoatlantickej zmluvy)
96,7%
0,2 23x
Vypracované otázky na skúšku z Ústavného práva - zimný semester
96,0%
0,4 2x
Aztékovia a Mayovia - trestné právo (téma: Aztécke a mayské trestné právo)
95,4%
0,1 1x
Okruhy otázok na skúšku z Ústavného práva II
95,1%
0,4 1x
Islamské právo trestné
94,7%
0,5 11x
Dejiny štátu a práva na území Slovenska - II.časť
94,3%
0,7 1x
Vypracované otázky na prijímačky na Právnicku fakultu v Trnave
94,1%
0,1 37x
Convention on the rights of the child + Terminology of legal english
93,9%
0,1 2x
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Správne právo procesné - Správne konanie
93,7%
0,3 10x
Funkcia a úlohy OSN a jeho orgánov
93,3%
0,3 27x
Všeobecná ekonomická teória - poznámky z prednášok
92,9%
0,1 9x
Teória práva - výcuc (Normativita, Špecifické znaky právnych noriem, Štruktúra, pôsobnosť a triedy právnych noriem...)
92,5%
2,1 1x
Diplomatický protokol
92,4%
6,8 37x
Finančné právo: Rozpočtové Právo
92,2%
0,8 79x
Pojem a predmet správneho práva hmotného (prednáška - doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD, mimor. prof.)
92,1%
0,5 3x
Rímske právo - výcuc (Vývoj rímskeho práva, Pramene rímskeho práva, Subjektívne právo...)
91,1%
0,3 5x
Základy práva - forma štátu, forma vlády
91,0%
0,2 4x
Ľudské práva, práva žien, detí a národnostných menšín
90,3%
0,1 12x
Svetové dejiny práva
89,9%
0,1 1x
Podklady na maturitu z filozofie (Voluntarizmus, Pozitivizmus, Osvietenstvo...)
89,9%
4,3 0x
Dejiny európskeho politického a právneho myslenia
89,3%
1,0 2x
Občianska náuka (Výskum v psychológii, Psychika, Psychické procesy a stavy...)
89,2%
0,3 0x
Zur allgemeinen Grundrechtstheorie; Menschenrechtsverständnis
88,0%
0,1 0x
Štátne zriadenie a právny poriadok antického ríma
87,2%
2,4 28x
Vypracované otázky z Ústavy SR na prijímacie pohovory
87,0%
0,1 37x
Jurisdiction of european court of human right (jurisdikcia ESĽP)
86,7%
0,1 4x
Použitie sily v medzinárodnom práve
86,0%
0,5 7x
Dejiny cirkevneho prava
85,4%
0,1 0x
Základné stratégie a prvky, fázy životného cyklu výrobkov a ich význam
84,1%
0,1 2x
Manažérske funkcie
83,0%
0,4 7x
Vypracovane prípadové štúdie - Medzinárodné právo verejné
82,8%
0,1 46x
Nekalá súťaž a hospodárska súťaž
82,3%
0,1 16x
Zásady správneho konania - správne právo procesné
82,3%
0,1 12x
Právo - (Štát, Právne znaky štátu, Norma, Legislatívny proces...)
82,0%
0,1 3x
Očné ochorenia, ktoré môže odhaliť bežná návšteva očnej ambulancie
81,2%
0,1 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: