Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 53   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Existencia plánov a plánovanie organizácií
97,0%
0,1 4x
Základy podnikového manažmentu
96,9%
0,2 5x
NATO (organizácia severoatlantickej zmluvy)
96,7%
0,2 22x
Islamské právo trestné
94,7%
0,5 10x
Convention on the rights of the child + Terminology of legal english
93,9%
0,1 2x
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Správne právo procesné - Správne konanie
93,7%
0,3 5x
Funkcia a úlohy OSN a jeho orgánov
93,3%
0,3 25x
Všeobecná ekonomická teória - poznámky z prednášok
92,9%
0,1 9x
Diplomatický protokol
92,4%
6,8 32x
Finančné právo: Rozpočtové Právo
92,2%
0,8 79x
Základy práva - forma štátu, forma vlády
91,0%
0,2 4x
Ľudské práva, práva žien, detí a národnostných menšín
90,3%
0,1 11x
Zur allgemeinen Grundrechtstheorie; Menschenrechtsverständnis
88,0%
0,1 0x
Štátne zriadenie a právny poriadok antického ríma
87,2%
2,4 15x
Vypracované otázky z Ústavy SR na prijímacie pohovory
87,0%
0,1 37x
Jurisdiction of european court of human right (jurisdikcia ESĽP)
86,7%
0,1 4x
Použitie sily v medzinárodnom práve
86,0%
0,5 7x
Dejiny cirkevneho prava
85,4%
0,1 0x
Základné stratégie a prvky, fázy životného cyklu výrobkov a ich význam
84,1%
0,1 2x
Manažérske funkcie
83,0%
0,4 6x
Vypracovane prípadové štúdie - Medzinárodné právo verejné
82,8%
0,1 45x
Zásady správneho konania - správne právo procesné
82,3%
0,1 11x
Nekalá súťaž a hospodárska súťaž
82,3%
0,1 16x
Právo - (Štát, Právne znaky štátu, Norma, Legislatívny proces...)
82,0%
0,1 3x
Očné ochorenia, ktoré môže odhaliť bežná návšteva očnej ambulancie
81,2%
0,1 1x
Verejný sektor
81,2%
0,1 8x
Mimosúdne riešenie sporov
80,8%
0,1 2x
Rímske právo (všetko na zimný semester)
78,9%
0,2 30x
Dejiny verejného práva a prameňov práva
78,8%
23,5 1x
Ústavné právo 1.časť- vypracované otázky
77,8%
0,1 29x
Interiérový dizajn a sedačky na mieru
76,2%
0,4 0x
Normatívny správny akt
75,6%
0,1 2x
Mapa ministerstiev a orgánov s celoštátnou pôsobnosťou
74,4%
0,3 27x
Prusákove otázky na Právo
74,3%
0,3 2x
Všeobecká ekonomická teória
73,0%
0,1 75x
Francis Fukuyama - recenzia
71,5%
0,1 43x
Právne latinské výrazy z rímskeho práva
70,7%
0,3 38x
Demokracia
69,9%
0,1 12x
Dejiny európskeho politického a prácneho myslienia - prednášky
69,2%
0,1 8x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: