Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Existencia plánov a plánovanie organizácií

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40869
Posledná úprava
12.12.2012
Zobrazené
1 439 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Plánovanie je dôležitá činnosť v manažmente, ktorou sa cieľavedome a nepretržite zabezpečuje vyrovnaný a koordinovaný priebeh procesov riadenia. Je to činnosť, ktorej cieľom je cieľavedomé určovanie budúceho vývoja podniku. Nezaobíde sa bez neho žiadna zmysluplná ľudská činnosť.

Niektoré manažérske funkcie zohrávajú dôležitú úlohu v podniku, aby mohol fungovať čo najefektívnejšie sem patrí predovšetkým plánovanie, riadenie, organizovanie a kontrola. Činnosť, ale aj povesť každého podniku je závislá na tom, ako dobré a kvalitné pracovníkov firma má, ako je ich práca efektívna a nemenej tak na tom, ako v podniku všetko funguje tak, ako má. To, ako prebiehajú v podniku rôzne procesy, čím sa riadi výroba, ale aj všetky činnosti vo firme, všetko musí mať svoj poriadok a bežať podľa nejakého plánu. 

Plánovanie má teda veľký význam a predovšetkým v organizáciách a všade tam, kde je potrebné korigovať viac činností a ľudí. Plánovanie je mnohými významnými manažérmi tiež považované za jednu z najdôležitejších manažérskych funkcií. 

Hlavnou témou tejto seminárnej práce bude plánovanie, v ktorej vysvetlím dôležitosť a význam tohto pojmu a poukazujem na jeho uplatnenie vo firmách. Seminárne práce sa bude skladať ako z teoretického podkladu tejto problematiky. Zameriavam sa aj na výhody, nevýhody plánovania, ďalej na riziká, možnosti.  

Kľúčové slová:

plánovanie

plán

ciele

proces plánovania

podnikové plánovanieObsah:
 • Úvod 3
  1. Podstata a obsah plánovania 4
  1.1. Proces plánovania 5
  2. Podnikové plánovanie 7
  2.1. Plány a plánovanie podľa časového hľadiska 8
  2.2. Plánovanie a plány podľa objektov riadenia 11
  3. Metódy zostavovania plánov podniku 12
  Záver 14
  Zoznam literatúry 15

Zdroje:
 • Čambál, M. - Holková, A. - Lenhardtová, Z. Základy manažmentu. 1.vyd. Trnava: AlumniPress 2011. 195 s. ISBN 978-80-8096-138-1.
 • Krausová, M. a kol. Zmaturuj z náuky o spoločnosti. 1.vyd. Brno: Didaktis 2002. 248 s. ISBN 978-80-7358-013-6.
 • Sedlák, M. Základy manažmentu. 1.vyd. Bratislava: Iura edition 2008. 310 s. ISBN 978-80-8078-193-4.