Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

pali.borkas

Spolu: 39 projektov,
s počtom stiahnutí: 709x
Top projektov: 0


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 39   |   Strana 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Diplomatický protokol - poslanie a význam diplomatického protokolu
98,9%
0,1 29x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 45x
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia
98,2%
0,2 39x
Existencia plánov a plánovanie organizácií
97,0%
0,1 4x
NATO (organizácia severoatlantickej zmluvy)
96,7%
0,2 22x
Správne právo procesné 1
96,0%
0,3 85x
Správne právo procesné 2
96,0%
0,4 41x
Združovacie právo - Združovanie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
95,9%
0,1 11x
Daň z pridanej hodnoty a právna úprava dane z pridanej hodnoty
95,9%
0,1 10x
Vvypracované otázky z finančného práva
95,1%
0,5 31x
Finančné právo 2
94,8%
0,6 58x
Funkcia a úlohy OSN a jeho orgánov
93,3%
0,3 26x
Zdravotné postihnutie a rodina postihnutej osoby
92,8%
0,1 17x
Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností
92,4%
0,1 5x
Diplomatický protokol
92,4%
6,8 32x
Kritéria na hodnotenie kvality informácie a parametre informačnej potreby manažéra
92,1%
0,2 1x
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce
91,1%
0,2 0x
Právne aspekty životného prostredia
89,6%
9,0 12x
Elektronické uzavieranie zmlúv, elektronický podpis a elektronický obchod
89,1%
3,0 1x
Teória právnej argumentácie
88,8%
0,3 6x
Právne myslenie 19. a 20. storočia
86,0%
0,9 13x
Použitie sily v medzinárodnom práve
86,0%
0,5 7x
Ako je ovplyvnený postup sociálneho pracovníka pri práci s obeťou trestného činu a bežným klientom
84,9%
1,1 3x
Vybrané kapitoly zo štátneho práva pre zdravotných a sociálnych pracovníkov
84,6%
33,1 0x
Sociálne zabezpečenie
84,0%
0,7 20x
Hmotné zabezpečenie matiek a štátne sociálne dávky
84,0%
0,1 2x
Skriptá zo sociálnej patológie
84,0%
1,4 7x
Colná správa v SR
83,6%
0,2 8x
Manažérske funkcie
83,0%
0,4 6x
Vypracovane prípadové štúdie - Medzinárodné právo verejné
82,8%
0,1 45x
Nekalá súťaž a hospodárska súťaž
82,3%
0,1 16x
Skriptá - Sociálna práca s rodinou
82,2%
4,5 20x
Rasizmus v našom živote
81,8%
0,1 18x
Športové právo
81,5%
0,1 6x
Strategický manažment
81,2%
2,3 12x
Skriptá z Politológie
80,2%
0,6 15x
Hospodářská politika
74,8%
0,8 0x
Udržateľný marketingový manažment
74,6%
4,2 35x
Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
62,9%
48,5 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: