Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Rasizmus v našom živote

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41448
Posledná úprava
26.01.2013
Zobrazené
821 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Medzi ľuďmi existujú zreteľné vonkajšie fyzické odlišnosti a niektoré z nich majú určitú dedičnú povahu. Tieto rozdiely sú výsledkom miešania viac - menej príbuzných osôb pričom miera ich príbuznosti pri vstupe do partnerského zväzku závisí na stupni kontaktu rôznych sociálnych a kultúrnych skupín.

Keďže v minulosti bola mobilita ľudí značne obmedzená, vytvorili sa vplyvom prostredia viaceré, vonkajšími znakmi odlišné skupiny ľudí. Rozdiely medzi týmito skupinami sa vplyvom obmedzených kontaktov s inými odlišnými skupinami uchovávali a upevňovali. Zatiaľ čo fyzické prostredie, v ktorom tieto skupiny ľudí žili, sa od seba výrazne odlišovalo, tlak prostredia na ich schopnosti a kultúrne prostredie človeka ako druhu počas celej jeho evolúcie, až po poslednú periódu bolo rovnaké.

Kľúčové slová:

rasizmus

prevencia

otroctvo

kultúrne a etnické odlišnosti

história vzniku rasizmu

prevencia v súvislosti s rasizmomObsah:
 • Úvod 2
  1. Čo je rasizmus ? 3
  1.1 História vzniku rasizmu a jeho korene 3
  1.2 Súčasnosť a prejavy rasizmu 4
  2. Prevencia v súvislosti s rasizmom 8
  Záver 9
  Použitá literatúra 9

Zdroje:
 • Bebjak, S.: Vieme čo je rasizmus? 1. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2009. 40 s. ISBN 978-80-7392-069-2
 • Fotta, M.: Rómsky holokaust a európsky anticiganizmus. [3.8.2006], [online]. Dostupné na:
 • Giddens, A.: Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 80-7203-124-4
 • Jandourek, J.: Úvod do sociologie . 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 232 s. ISBN 80-7178-749-3
 • Hrabovský, M.: Anticiganizmus a antisemitizmus v rasových a rasistických konštrukciách. 1. vyd. Bratislava: Ľudia proti rasizmu, 2012. 66 s. ISBN 978-80-969250-3-2
 • Charvát, J.: Súčasný politický extremismus a radikalizmus. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-098-6
 • Milo, D.: Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: Ľudia proti rasizmu, 2008. 119 s. ISBN 80-89149-03-0
 • Murdza, K.: Sociológia. 1. vyd. Bratislava: AZ SR, 2006. 110 s. ISBN 80-8054-381-X
 • Ondrejkovič a kol.: Sociálna patológia. 3. vyd. Bratislava: VEDA, 2009. 580 s. ISBN 978-80-224-1074-8
 • Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie