Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 39   |   Strana 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 45x
Commentary on Advisory Opinion of 22 July 2010 of the International Court of Justice on the question: “Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutio
96,9%
0,1 1x
Správne právo procesné 1
96,0%
0,3 83x
Združovacie právo - Združovanie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
95,9%
0,1 11x
Väzba - diplomová práca
95,8%
0,8 5x
Medzinárodné právo súkromné 2
94,8%
0,6 355x
Islamské právo trestné
94,7%
0,5 9x
Cezhraničné vysielanie zamestnancov v rámci EÚ z pohľadu práva SR
93,3%
0,1 7x
Diplomatický protokol
92,4%
6,8 30x
Zápis vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností
92,4%
0,1 5x
Harmonizácia daní v EU
91,1%
0,8 37x
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce
91,1%
0,2 0x
Trestné právo 1. - vypracované otázky
91,1%
0,3 9x
Právna spôsobilosť prirodzených osôb
91,0%
0,1 4x
Občan 1 (rodinné právo)
89,8%
0,2 11x
Právne aspekty životného prostredia
89,6%
9,0 12x
Elektronické uzavieranie zmlúv, elektronický podpis a elektronický obchod
89,1%
3,0 1x
Teória právnej argumentácie
88,8%
0,3 6x
Štátoveda - štát, charakteristika, znaky, horizontálna a vertikálna štruktúra...
88,1%
0,1 13x
Trest II.
86,8%
0,2 20x
Právne myslenie 19. a 20. storočia
86,0%
0,9 13x
Použitie sily v medzinárodnom práve
86,0%
0,5 7x
Občan 3
85,9%
0,2 7x
Vybrané kapitoly zo štátneho práva pre zdravotných a sociálnych pracovníkov
84,6%
33,1 0x
Hmotné zabezpečenie matiek a štátne sociálne dávky
84,0%
0,1 2x
Colná správa v SR
83,6%
0,2 8x
Vypracovane prípadové štúdie - Medzinárodné právo verejné
82,8%
0,1 44x
Problematika drobenia pozemkov
82,6%
0,1 2x
Medzinárodné právo súkromné
82,4%
0,5 49x
Nekalá súťaž a hospodárska súťaž
82,3%
0,1 13x
Rasizmus v našom živote
81,8%
0,1 18x
Rímske právo I. -vypracované otázky
81,6%
0,5 10x
Športové právo
81,5%
0,1 4x
Správko 1
81,3%
0,3 8x
Some ways of acquisition of the Slovak nationality (except naturalization)
80,8%
0,1 1x
Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1918
78,0%
8,1 627x
Trestné právo (hmotné aj procesné)
74,9%
1,5 16x
Teória práva
71,1%
25,0 117x
Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
62,9%
48,5 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: