Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 641   projektov
6 nových

Trestné právo 1. - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45632
Posledná úprava
02.02.2015
Zobrazené
935 x
Autor:
nyuxxoo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem a funkcie trestného práva, Základné zásady trestného práva

Trestné právo hmotné je jedno z odvetví slovenského právneho poriadku, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním tým, že určuje čo je to trestný čin, ustanovuje podmienky trestnej zodpovednosti i beztrestnosti, druhy sankcií, spôsob ich ukladania a výkonu.

Trestné právo delíme na :
- hmotné
- procesné

Funkcie trestného práva hmotného:
- Regulatívna funkcia - reguluje vzťahy tým, že upravuje podmienky trestnej zodpovednosti aj beztrestnosti, zakotvuje podmienky aplikácie ochranných opatrení, upravuje podmienky zániku trestnosti a trestu, pôsobnosť trestných zákonov a pod.

- Ochranná funkcia - súvisí s regulatívnou funkciou tým, že niečo upravím to zároveň aj chránim. Ochranná funkcia TP predstavuje krajný prostriedok právnej ochrany spoločnosti pred závažnými protiprávnymi útokmi FO. Trestné právo je najprísnejší prostriedok, ktorý má štát k dispozícii na ochranu taxatívne vymedzených záujmov, dopĺňa ochranu poskytovanú normami iných právnych odvetví. Nastupuje keď sa iné právne prostriedky ukážu ako neúčinné.

- Preventívna - preventívno-výchovná funkcia - má garantovať predchádzanie a zamedzovanie trestnej činnosti.

Kľúčové slová:

trest

prečin

zločin

pramene trestného práva

pôsobnosť trestného zákona

trestný zákonník

Objektívna stránka trestného činu

protiprávne konanieObsah:
 • 1. Pojem a funkcie trestného práva, Základné zásady trestného práva
  2. Pramene trestného práva, štruktúra trestno-právnych noriem ich výklad, Analógia v trestnom práve
  3. Pôsobnosť trestného zákona
  4. Pojem a druhy trestného činu
  5. Prečin § 10
  ...
  ...
  ...
  47. Premlčanie výkonu trestu a zahladenie odsúdenia
  48. Trestná zodpovednosť mladistvých
  49. Trestanie mladistvých
  50. Ochranná výchova
  51. Výchovné opatrenia § 97

Zdroje:
 • trestný zákonník, prednášky