Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Združovacie právo - Združovanie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41152
Posledná úprava
23.12.2012
Zobrazené
1 422 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto seminárnej práci sa pokúsim predstaviť ako sa vyvíja združovacie právo v súčasnosti näjma v Slovensku ale aj v iných štátoch (pre komparáciu). Obsahom tejto práce bude vo všeobecnosti bude predstava slovenských i zahraničných združení, rozdiely medzi nimi alebo spoločné črty.

Samozrejme budem sa podrobnejšie zaoberať slovenskými združeniami. Problematika ľudských a občianskych práv sprevádza ľudstvo a je aktuálna aj v súčasnosti, ich chápanie prešlo mnohými zmenami. Možno konštatovať, že veľkú vážnosť požívajú práve ľudské práva tzv. prvej generácie, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie demokratického usporiadania spoločnosti a vymedzujú priestor okolo jedinca, do ktorého štát nemá zasahovať.

Jedným z týchto práv je právo slobodne sa združovať. Ide o možnosť ľudí (postupne už nielen osôb fyzických, ale niekde i právnických) na základe súkromnej iniciatívy zakladať spolky a združenia, prostredníctvom ktorých sa môžu združovať a môžu si v nich slobodne napĺňať svoje ambície. Človek je tvor spoločenský a bol vždy súčasťou skupiny. Skupiny rôzneho druhu sú od najstarších čias základnou súčasťou ľudskej existencie.  

Kľúčové slová:

združenie ako právnické osoby

princípy združení

zánik druženíObsah:
 • Úvod
  Historický vývoj združovacieho práva
  Pôsobnosť zákona
  Združenia ako právnické osoby
  Nedovolené združenia
  Registrácia a vznik združení
  Princípy vzniku združení
  Zánik združení
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Alexander Bröstl a kolektív: Ústavné právo Slovenskej republiky,
 • Plzeň- Aleš Čenek, 2010, ISBN 978-80-7380-248-6
 • Svák, J. , Cibulka, Ľ., Klíma, K. - Ústavné právo Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava- Interlingua 2008, ISBN 978-80-88931-87-4
 • Jozef Prusák: Teória práva, Bratislava: Vyd. odd. PF UK, 1999, ISBN 80-7160-113-6
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
 • Ďalšia literatúra k téme:
 • Listina základných práv a slobôd
 • Charta základných práv a slobôd EÚ
 • Medzinárodný dohovor o občianskych a politickych právach
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv
 • Občianský zákonník