Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Občan 1 (rodinné právo)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45634
Posledná úprava
02.02.2015
Zobrazené
895 x
Autor:
nyuxxoo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Definujte predmet rodinného práva. Charakterizujte miesto rodinného práva v systéme slovenského právneho poriadku a jeho vzťah k iným právnym odvetviam.

Rodinné právo (RP): patrí do systému všeobecného súkromného práva (t.j. do občianskeho práva)
- upravuje práva a povinnosti medzi manželmi, rodičmi, deťmi a ďalšími členmi rodiny
- je súkromným právom a jeho právne normy majú kogentný (prikazujúci) charakter (zákonom daný od ktorého sa nemožno odchýliť)
Predmet RP: predmetom rodinného práva je úprava osobných a s nimi spojených majetkových vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi a ich prostredníctvom i vzťahy medzi ostatnými príbuznými. Upravuje tiež vzťahy tzv. náhradnej rodinnej výchovy.
Pramene RP: základným prameňom RP je Zákon o rodine. Niektoré majetkové vzťahy upravuje Občiansky zákonník.

Kľúčové slová:

rodina

poručníctvo

okolnosti vylučujúce manželstvo

nulitné manželstvo

určenie materstva

určenie otcovstvaObsah:
 • 1. Definujte predmet rodinného práva. Charakterizujte miesto rodinného práva v systéme slovenského právneho poriadku a jeho vzťah k iným právnym odvetviam.
  2. Vymenujte základné zásady rodinného práva a charakterizujte ich.
  3. Definujte úpravu manželstva podľa slovenského právneho poriadku.
  4. Vymenujte okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva.
  5. Definujte, kedy je manželstvo neplatné?
  ...
  ...
  ...
  32. Definujte podmienky osvojenia v zákone o rodine. Privolenie na osvojenie dieťaťa.
  33. Rodinné právo a činnosť súdu pred súdnym konaním (predbežné opatrenie, určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov).
  34. Charakterizujte súdne konania týkajúce sa rodinného práva (konania nesporové, bez návrhu)
  35. Starostlivosť súdu o maloletých. Konanie o osvojenie. Konanie o osvojiteľnosti. Úloha sociálneho pracovníka v procese rozhodovania súdu.
  36. Charakterizujte súdne konanie o povolenie uzavrieť manželstvo.

Zdroje:
 • občiansky zákonník, zákon o rodie, poznámky z hodiny