Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Problematika drobenia pozemkov

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38935
Posledná úprava
03.12.2011
Zobrazené
934 x
Autor:
stastna
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
K zabezpečeniu úplného vlastníctva k pozemkom potrebuje mať každý vlastník svoje vlastníctvo zdokumentované, čiže ho musí vedieť preukázať. Náš právny poriadok zabezpečuje pravidlo, že dokladom o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam je list vlastníctva vydaný správou katastra.
Dnešným stavom na Slovensku je existencia veľkej rozdrobenosti pozemkov, pozemky majú veľký počet spoluvlastníkov. Termínom drobenie pozemku rozumieme parceláciu pozemku na viacero menších pozemkov.
V období od roku 1950 do roku 1989 neexistovala povinnosť zapisovania vlastníckych vzťahov k pozemkom, čo malo za následok, že v extraviláne je veľa pozemkov neevidovaných alebo nie je známy vlastník pozemku (nedoložené vlastnícke vzťahy – nie sú známe údaje o vlastníkovi). V niektorých okresoch ide o 20 až 45% vlastníkov...

Kľúčové slová:

zásady pozemkového práva

drobenie pozemkov

pozemkové úpravyObsah:
 • 1. Úvod
  2. Zásady pozemkového práva
  3. Opatrenia proti drobeniu pozemkov
  4. Pozemkové úpravy
  5. Ako legálne rozdeliť parcelu v extraviláne

Zdroje:
 • Prednáška
 • http://www.pozfond.sk
 • Pozemkové právo - spracované prednášky
 • Lucia Menkeova, expert HN, HN poradňa
 • Štefanovič Milan, Pozemkové právo, Eurounion, Bratislava, 2004