Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Medzinárodné právo súkromné

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
47 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39285
Posledná úprava
14.01.2012
Zobrazené
2 087 x
Autor:
restor
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Takmer 80 stranové prehladné pdfko o medzinárodnom práve súkromnom, vytiahnuté z mne neznámej knihy. Ale veľmi dobre sa z toho učilo.

Kľúčové slová:

medzinárodné právo súkromné

právnická fakulta

medzinárodné právo procesnéObsah:
 • MEDZINÁRODNÉ PRÁVO SÚKROMNÉ
  VŠEOBECNÁ ČASŤ
  KAPITOLA I
  1.1 Pojem medzinárodného práva súkromného
  1.2 Predmet medzinárodného práva súkromného
  1.3 Kolízne normy
  1.4 Vlastnosti kolíznej normy
  1.5 Delenie kolíznych noriem
  1.6 Hraničné určovatele
  1.6.1 Druhy hraničných určovateľov
  1.7 Priame normy
  1.7.1 Znaky priamych noriem
  1.7.2 Pramene priamych noriem
  1.7.3 Vzťah priamej metódy a kolíznej metódy
  1.8 Vecné normy
  1.9 Normy medzinárodného práva procesného
  1.10 Postavenie medzinárodného práva súkromného v systéme práva

  KAPITOLA II
  2.1 Pramene slovenského medzinárodného práva súkromného
  2.2 Systém medzinárodného práva súkromného ako právneho odvetvia
  1. Všeobecná časť
  2.Zvláštna časť
  3. Medzinárodné právo procesné

  KAPITOLA III
  3.1 Používanie kolíznych noriem
  3.2 Používanie vlastných a cudzích kolíznych noriem, spätný a ďalší odkaz, predbežné otázky
  3.2.1 Predbežné otázky v medzinárodnom práve súkromnom
  3.3 Bezprostredné použitie cudzej kolíznej normy
  3.4 Obchádzanie zákona v medzinárodnom práve súkromnom
  3.5 Používanie právneho poriadku určeného kolíznou normou
  3.6 Používanie zahraničného právneho poriadku
  3.7 Medzioblastné právo súkromné a medziosobné (interpersonálne) kolízie
  3.8 Výhrada verejného poriadku

  KAPITOLA IV
  4.1 Medzinárodné obchodné zvyklosti, medzinárodné vykladacie pravidlá, vzorové zmluvy a obchodné podmienky
  4.2 Medzinárodné obchodné zvyklosti
  4.3 Medzinárodné vykladacie pravidlá
  4.4 Vzorové (formulárové) zmluvy a obchodné podmienky

  KAPITOLA V
  5.1 Právna úprava postavenia cudzincov v súkromnoprávnych vzťahoch.
  5.2 Úprava cudzineckého režimu v medzinárodných zmluvách
  5.3 Používanie jednotlivých druhov zahraničných predpisov správneho a finančného práva

  OSOBITNÁ ČASŤ
  KAPITOLA VI
  6.1 Osobný štatút
  6.1.1 Fyzické osoby
  6.1.2 Právnické osoby
  6.1.3 Štáty
  6.1.4 Cudzinci
  6.2 Vecný štatút
  6.3 Záväzkový štatút
  6.3.1 Kúpna zmluva
  6.3.2 Zmluva o dielo
  6.3.3 Zmluvy o nehnuteľnostiach
  6.3.4 Zmluvy o doprave
  6.3.5 Poistné zmluvy
  6.3.6 Príkazné a im podobné zmluvy
  6.3.7 Zmluvy o obchodnom zastúpení a o sprostredkovaní
  6.3.8 Zmluvy o viacstranných výmenných obchodoch
  6.3.9 Iné zmluvy
  6.4 Náhrada škody
  6.5 Pracovnoprávny štatút
  6.6 Dedičský štatút
  6.7 Rodinnoprávny štatút
  6.7.l Vzťahy medzi manželmi
  6.7.2 Vzťahy medzi rodičmi a deťmi

  KAPITOLA VII
  7.1 Medzinárodné právo procesné
  7.2 Pramene medzinárodného práva procesného
  7.3 Právomoc tuzemských súdov vo vzťahu k zahraničiu
  7.4 Konflikt súdnych právomocí
  7.5 Vyňatie z právomoci slovenských súdov
  7.6 Postavenie cudzincov v konaní
  7.7 Právna pomoc v styku s cudzinou
  7.8 Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí

  KAPITOLA VIII
  8.1 Medzinárodná kúpa tovaru
  8.1.1 Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
  8.1.2 Proces uzatvárania medzinárodnej kúpnej zmluvy
  8.1.3 Práva a povinnosti zmluvných strán
  8.2 Premlčanie pri medzinárodnej kúpe tovaru
  8.3 Medzinárodná obchodná arbitráž

  KAPITOLA IX
  9.1 Rozhodcovské konanie v medzinárodnom styku
  9.1.1 Rozhodcovská zmluva
  9.1.2 Rozhodcovský súd
  9.1.3 Stále rozhodcovské súdy
  9.2 Priebeh rozhodcovského konania
  9.2.1 Začatie konania
  9.2.2 Konanie
  9.2.3 Dokazovanie
  9.2.4 Rozhodnutie
  9.3 Zrušenie rozhodcovského rozsudku
  9.4 Výkon rozhodcovských rozsudkov