Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 150   |   Strana 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 185x
Koncepcie strategického riadenia ich pozitíva obmedzenia
99,2%
0,2 6x
Hladká platba v medzinárodnom platobnom styku
98,2%
0,1 2x
Zahraničný obchod ČR a SRvo vzájomnom porovnaní
97,5%
0,4 12x
The First Global Financial Crisis of the 21st Century
96,6%
1,1 55x
Manažment (materiály na skúšku)
95,5%
2,3 11x
Hospodárska politika novoindustrializovaných krajín
95,2%
1,7 21x
Vedenie - komunikácia
95,0%
0,1 11x
Regionálna výchova - Moja rodná obec
94,7%
31,6 0x
Makroekonómia + Kniha zo všetkymi témami
94,2%
3,0 4x
Internetová reklama
93,5%
0,5 16x
Inovácie a príprava výroby
93,0%
0,6 18x
Založenie a vznik podniku
92,7%
0,1 27x
Ekonomika - Formovanie trhu a trhový mechanizmus - prezentácia
92,3%
0,2 4x
Politika hospodárskej súťaže - mechanizmy konkurencie, schopnosti a jej medzinárodné dimenzie
92,1%
0,1 18x
Certifikácia systému kvality
91,3%
0,1 7x
Certifikácia systémov kvality, manažérstvo kvality
91,3%
0,3 11x
Tvorba integrovanej marketingovej komunikácie pre vybraný podnik
90,8%
0,1 4x
Svetová finančná kríza a jej dopad na ekonomiku slovenskej republiky
90,3%
0,1 42x
Maslowova teória - Manažment
90,2%
0,2 1x
Oceňovanie podniku
90,2%
0,2 17x
Charakteristika japonského manažmentu
90,1%
0,1 60x
Bezdrôtové mobilné telekomunikačné technológie
90,0%
0,4 15x
A comparison of the effect of advertising in various types of media
89,9%
0,1 3x
Obsah a princípy podnikových financií v malých a veľkých podnikoch. Postavenie a kompetencie finančných manažérov
89,7%
0,1 17x
Chudoba a ekonomický vývoj
89,3%
0,1 1x
Bankovníctvo (kompletné poznámky na skúšku)
89,2%
3,5 12x
Phillipsova krivka
88,6%
0,1 19x
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Znalostný manažment
88,2%
0,1 12x
Podnikateľský plán - Penzión Studnička
88,0%
0,3 57x
Analýza pracovného miesta - IBM Slovensko
87,7%
0,1 108x
Krátkodobé bankové úvery
87,6%
0,1 28x
Reccomendations to a foreign manager coming to Slovakia
87,3%
0,1 1x
Národohospodárska politika v ČR
86,4%
0,2 18x
Phillipsova krivka
86,4%
2,8 8x
Výroba a spotreba potravín
85,3%
0,2 2x
Znalostná ekonomika a manažment (otázky na skúšku)
84,4%
0,1 5x
Inflácia a nezamestnanosť
83,7%
0,4 30x
Hrubý domáci produkt
83,6%
0,1 12x
Logika - Etapy historického vývoja logiky
83,5%
0,1 51x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: