Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Koncepcie strategického riadenia ich pozitíva obmedzenia

«»
Prípona
.zip
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46735
Posledná úprava
17.10.2016
Zobrazené
842 x
Autor:
lucinka.kleinova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V posledných desaťročiach význam strategického riadenia organizácií všetkých foriem neustále narastá, pretože stratégia sa považuje za nástroj, ktorý napomáha prežitiu v konkurenčnom boji, ba čo viac je potrebná, keď rozsah a intenzita prebiehajúcich zmien sa prejavujú v neustálom raste neistoty a rizika pri vytváraní rozhodnutí na úrovní riadenia podniku.
V mojej semestrálnej práci som sa zamerala na samotné vymedzenie pojmu strategické riadenie, jeho stručnú charakteristiku , pričom konkrétne a detailnejšie som analyzovala školy stratégie podľa Mintzbergovej teórie.
Ďalšou časťou práce je vysvetlenie prístupov v strategickom manažmente taktiež podľa Mintzberga. Jeho prístupy sú delene na dve časti a hovorí o tzv. preskripčnom a emergantnom prístupe.
Poslednú záverečná časť semestrálnej práce tvorí praktický príklad spoločnosti Whirpool, na ktorej je poukázané, aký prístup používa a akú ma firma firemnú stratégiu.

Kľúčové slová:

strategické riadenie

charakteristika riadenia

školy stratégie

preskripčný prístup

emergentný prístupObsah:
 • Obsah
  1 Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí
  1.2. Pojem strategické riadenie a jeho charakteristika
  1.3. Školy stratégie podľa mintzberga
  1.4. Prístupy v strategickom manažmente podľa mintzberga
  1.4.1. Preskripčný prístup
  1.4.2. Emergentný prístup
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • KEŘKOVSKÝ M., VYKYPĚL O. Strategické řízení : teorie pro praxi . 1. vyd . Praha: C.H.Beck, 2002. 172 s. ISBN 80-7179-578-X.
 • PAPULA J., PAPULOVÁ Z. Stratégia a strategický manažment ako nástroje. Ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom. 2. upravené vyd. Bratislava: Iura Edition, spol. s.r.o., 2013. 278 s. ISBN 978-80-8078-655-7.
 • GREGOROVÁ E. 2006. Strategické riadenie ako faktor zvyšovania konkurenčnej schopnosti podniku. In: Manažment v teórii a praxi, on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente, roč. II, 2/2006. ISSN 1336-7137.
 • Koncepcie a úrovne strategického riadenia
 • Volkswagen Slovakia, a.s.
 • Volkswagen - nová stratégia - nové modely.