Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 139   |   Strana 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vymedzenie pojmu stratégia. Strategický manažment ako proces. Model strategického manažmentu.
100,0%
0,7 32x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 20x
Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu
100,0%
0,4 9x
Koncepcie strategického riadenia ich pozitíva obmedzenia
99,2%
0,2 6x
Analýza prostredia v strategickom manažmente
99,1%
0,6 410x
Zahraničný obchod ČR a SRvo vzájomnom porovnaní
97,5%
0,4 12x
Global consulting - analýza firmy (strategický manažment)
97,4%
0,1 74x
Úvod do strategického riadenia
96,9%
1,1 27x
BSC fakulty mechatroniky TnUAD
96,9%
0,5 36x
Stratégia v cestovnej kancelárii PeTraVel
96,4%
0,1 99x
Analýza stratégie firmy Apple
94,2%
0,3 55x
Analýza externého a interného prostredia ako východisko pre tvorbu stratégie FedEx Corporation
93,4%
0,1 47x
Stratégia vo vybranom podniku - Czajlik Ranch
92,8%
0,1 129x
Strategický manažment - rozbor spoločnosti China Telekom
92,5%
1,4 5x
Stratégia v podniku na výrobu zákuskov a toriet
92,4%
0,3 30x
Strategický manažment - vypracovaná seminárna práca
92,4%
0,2 19x
analýza spoločnosti, swot analýza, space analýza a metóda tvorby scenárov (strategický manažment)
92,3%
0,1 49x
Strategický manažment - tvorba novej stratégie a jej implementácia
92,3%
0,9 30x
Strategický manažment - výcuc z kapitol na skúšku
92,2%
0,5 6x
Strategický manažment, manažment zmien
91,5%
0,3 12x
Stratégia vo vybranom podniku
91,4%
0,2 37x
Úvod do strategického manažmentu, vysvetlenie základných pojmov, definícií a vzťahov
91,3%
1,7 23x
Strategický manažment v podmienkach konkrétnej firmy (HB - NÁRADIE)
91,3%
0,1 40x
Prednášky z predmetu Strategický manažment
91,1%
0,5 13x
Štefan Slávik - Strategický manažment (vypracovaná kniha)
90,3%
0,4 54x
Podstata stratégie a procesu strategického manažmentu
90,2%
0,2 2x
Stratégia obchodného podniku
88,9%
0,5 7x
Prednášky z predmetu Strategický manažment
88,6%
0,4 1x
Texas Instruments - Strategický manažment
88,5%
0,3 2x
Strategický manažment - všetky prednášky
88,2%
0,2 5x
Riadenie a hodnotenie podnikového portfólia
87,9%
0,6 8x
Strategický manažment
87,8%
0,4 10x
Koncepcia Balanced Scorecard
87,5%
1,3 11x
Strategický manažment - podniky
87,5%
0,4 20x
Riadenie a hodnotenie podnikového portfólia
87,2%
0,3 15x
Podnikateľský zámer firma Happy foto
87,1%
0,1 25x
Študijný materiál na Strategický manažment
87,1%
0,5 44x
Podnikateľské stratégie
87,0%
0,1 6x
Strategický manažment - 2. kapitola prípadové štúdie
86,2%
0,1 73x
Vypracované otázky (13 rôznych testov) na skúšku z predmetu Strategický manažment EUBA
86,1%
0,1 28x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: