Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Koncepcia Balanced Scorecard

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39482
Posledná úprava
06.02.2012
Zobrazené
1 365 x
Autor:
dami
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavné dôvody využitia Balanced Scorecard v praxi spočívajú pre organizácie v skutočnej a komplexnej realizácii stratégie, a to jej prevedením do konkrétnych projektov, za ktoré nesú zodpovednosť jej zamestnanci. Tento princíp zároveň prispieva ku komunikácii firemných strategických zámerov na nižšie úrovne. Systém BSC má ďalšiu prednosť, a to meranie podnikovej výkonnosti. To si subjekt zabezpečí vlastnou voľbou vhodných ukazovateľov v 4 klasických oblastiach jeho činnosti – finančnej, zákazníckej, procesnej a zamestnaneckej. Následne tvoria strategické ciele a z nich plynúce výkonové ukazovatele a potrebné projekty celok, ktorý komplexne a transparentne vypovedá o úrovni napĺňania firemných zámerov. Ku skrytým pozitívam zavedenia metódy BSC patrí zefektívnenie podnikových procesov, rast počtu motivovaných pracovníkov, a v konečnom dôsledku optimalizácia nákladov. Balanced Scorecard možno nie je tajomstvom podnikateľského úspechu, no organizácia, ktorá je týmto systémom riadená, nadobúda obrovskú konkurenčnú výhodu v zmysle kvality interného riadenia spoločnosti a výrazný potenciál presadiť sa.

Kľúčové slová:

balanced scorecard

strategický manažment

systém BSC

metódy BSCObsah:
 • Úvod 3
  1 Koncepcia Balanced Scorecard 4
  1.1 Perspektívy BSC 6
  1.2 Strategické mapy 6
  2 Tvorba podnikového BSC 7
  3 Implementácia BSC 7
  3.1 Spätná väzba 8
  4 BSC v podnikovej praxi 9
  Záver 10
  Zoznam použitej literatúry 10

Zdroje:
 • FIBÍROVA, L., ŠOLJAKOVÁ, L.: Hodnotové nástroje řízení a mĕření výkonnosti podniku. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005. ISBN 80-7357-084-X
 • GAVUROVA, B.: Význam Balanced Scorecard pre meranie a riadenie výkonnosti podniku, Zborník, 2007
 • HORVÁTH & PARTNERS: Balanced Scorecard v praxi. 1. vydání. Praha: Profess Consulting, s.r.o., 2004. ISBN 978-7259-033-9
 • GOMEZ, P. – PROBST, G. 1997. Die Praxis des ganzheitlichen Problemloesens. Bern, 1997. In: HORVÁTH & PARTNERS: Balanced Scorecard v praxi. Praha : Profess Consulting, 2002, str. 36. ISBN 80-7259-018-9
 • KAPLAN, R.S. - NORTON, D.P. 1996. Linking the balanced scorecard to strategy. In: California Management Review. 1996. Vol. 39. No. 1. Pp. 53-79. Dostupné na internete: http://www.pnbukh.com/files/nyheder/JIC_2005.pdf
 • KISSELOFF, I.: Das echte Geheimnis liegt in der Umestzung vo Stragien. In: Moderní řízení, 2006, č. 11, s. 22 – 24. ISSN 0026-8720.