Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Strategický manažment - tvorba novej stratégie a jej implementácia

«»
Prípona
.pdf
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46183
Posledná úprava
12.10.2015
Zobrazené
1 343 x
Autor:
nonsurviam
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika podniku Slovglass, s.r.o. Poltár

1.1 Profil spoločnosti
Spoločnosť Slovglass, s.r.o. Poltár patrí v súčasnej dobe k významným spoločnostiam sklárskeho priemyslu na Slovensku a zároveň k najvýznamnejším zamestnávateľom v regióne Novohrad. Výroba v samotnej divízii 01 Poltár bola spustená v roku 1971. Hlavným výrobným programom sa stala výroba olovnatého úžitkového skla, krištálu. Divízia 03 Katarínska Huta, ktorá sa môže pochváliť bohatou históriu, začala svoju prevádzku v roku 1841. Hlavným výrobným programom tejto divízie bola a je výroba úžitkového sodnodraselného skla.

Sklárne prešli od svojho vzniku niekoľkými zmenami, hlavne v období od roku 2002 až 2009 sa vo firme vystriedalo niekoľko majiteľov, menila sa i forma podnikania. V tomto období bola pozastavená výroba v divízii 02 Zlatno s výlučne ručnou výrobou zo sodnodraselného skla. Vedenie firmy vo fáze blahobytu v období rokov 2000 - 2004, kedy sa v roku 2003 stala firma dokonca i exportérom roka, nepochopilo poslanie podnikania, nerozložilo správne riziko podnikania. Namiesto dlhodobej prosperity investovaním kapitálu do rozvoja firmy a rozložením rizika na viac SPJ sa firma sústredila na krátkodobé zisky a profit najmä z trhov USA. Firma ťažila hlavne z kurzových ziskov, kedy ale podcenila potrebu investovania a celkovú úlohu strategického manažmentu vo firme a tým sa dostala vývojom v odvetví do značných problémov.

Kľúčové slová:

strategický manažment

GAP analýza

BCG matica

GE matica

ADL matica

tvorba novej stratégieObsah:
 • 1. Charakteristika podniku Slovglass, s.r.o. Poltár -2-
  1.1 Profil spoločnosti -2-
  1.2 Funkčná.organizačná.štruktúra -2-
  1.3 Poslanie spoločnosti: -3-
  1.4 Vízia spoločnosti: -3-
  1.5 Ciele spoločnosti: -3-
  2. Strategické podnikateľské portfólio -4-
  3. Základná stratégia SLOVGLASS, s.r.o. Poltár -4-
  4. Analýza globálnych ukazovateľov -6-
  4.1 Shareholder value map -6-
  5. Externé analýzy -9-
  5.1 Analýza makroprostredia -9-
  5.2 Identifikovanie dominantných ekonomických charakteristík odvetvia a hybné sily odvetvia 10
  5.3 Porterov model piatich konkurenčných síl odvetvia -11-
  5.4 Mapa strategických skupín -12-
  5.5 Hodnotenie celkovej atraktívnosti odvetvia -14-
  6. Interné analýzy -15-
  6.1 Analýza silných a slabých stránok podniku -15-
  6.2 Benchmarking - hodnotenie konkurenčnej sily -15-
  7. Strategická syntéza analýz -16-
  7.1 SWOT analýza za firmu -16-
  7.2 SWOT analýza za strategické podnikateľské jednotky -17-
  7.3 OIF a OEF analýza -17-
  7.4 SPACE matica -18-
  7.5 QSPM matica -18-
  8. Podniková stratégia -18-
  9. Portfóliové analýzy -18-
  9.1 Štvorpólová BCG matica -18-
  9.2 Deväťpólová GEC matica -19-
  9.3 Matica životného cyklu odvetvia -20-
  9.4 Krivka životného cyklu odvetvia -21-
  9.5 Analýza vekovej štruktúry portfólia -21-
  9.6 GAP analýza -22-
  10. Podnikateľské a funkčné stratégie -22-
  11. Implementácia stratégie -23-
  12. Návrh novej organizačnej štruktúry - divizionálna organizačná štruktúra -25-
  13. Zoznam použitej literatúry -26-
  PRÍLOHY -27-