Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Strategický manažment v podmienkach konkrétnej firmy (HB - NÁRADIE)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
41 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13133
Posledná úprava
21.10.2020
Zobrazené
2 266 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Firma HB-nárdie je malý obchodný podnik s dvanástimi zamestnancami. Vnikla v roku 1995 a aktívne pôsobí na domácom aj zahraničnom trhu už 12 rokov. Prevažne pôsobí na domácom trhu, export tvorí približne 10% celkového obratu. Intenzívna spolupráca s firmou STAHLWILLE prináša veľké výhody, ku ktorým patria hlavne prenos know-how, finančná nenáročnosť, predpoklad dlhodobejšej spolupráce a hlavne zabezpečenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Sortiment firmy tvoria tri produktové rady a to: meracia technika (kontrola rozmerov), montážne náradie (automobily) a všeobecné náradia a pomôcky (údržbárske nástroje a rôzne upínače).
Firma HB-náradie predáva tovary vyššej kvality, pretože všeobecný trend v tejto oblasti je, že dopyt po kvalitnom tovare je väčší, keďže spoľahlivosť a účinnosť náradia má vplyv na ďalšiu výrobu a jej parametre kvality. Užívatelia týchto nástrojov a pomôcok sú preto ochotní zaplatiť vyššiu sumu.
Raz za štvrť roka ponúka podnik svojim zákazníkom rôzne akcie, napr. aktuálne pri kúpe posuvného meradla multifunkčný nožík zdarma, alebo zľavy z ceny niektorého tovaru. Väčšinou sa zľavuje tovar, ktorý je zostatkový na sklade, alebo pri zrušených objednávkach, aby firma nemusela príliš veľké množstvá tovaru udržiavať na sklade a teda vykazovať vysoké skladovacie náklady.
Spoločnosť HB-náradie nakupuje tovar od výrobcov alebo veľkoobchodníkov a ďalej predáva toto náradie priamo spotrebiteľom, alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Prepravu zabezpečuje automobilovou dopravou.
Na domácom trhu preferuje priamy predaj zákazníkovi, pričom dodávku tovaru zabezpečuje pomocou externej prepravnej firmy. 80% prepravy zabezpečuje podnik prostredníctvom jedného prepravcu, s ktorým má uzavretú zmluvu o dlhodobej spolupráci, z čoho vyplývajú aj nižšie prepravné náklady. V prípade potreby využíva služby ďalších dvoch prepravných firiem.
Rakúsky trh je zabezpečovaný prostredníctvom predaja tovaru veľkoobchodníkom, v menšej miere cez maloobchodníkov a v ojedinelých prípadoch sa jedná o priamy predaj spotrebiteľovi. Najväčším odberateľom je STAHLWILLE, ktorý je v postavení veľkoobchodníka. Prepravu tovaru zabezpečuje výhradne slovenská firma.

Kľúčové slová:

vízia

vizionárstvo

vplyv neformálnych prístupov

neformálny prístup

vplyv vnútropodnikového prostredia

podnik

vnútropodnikové prostredie

stratégia

manažment

strategický manažmentObsah:
 • Charakteristika firmy
  prípadová štúdia - Vrcholní manažéri v strategicky významných situáciách
  Prípadová štúdia - Vízia a vizionárstvo
  Prípadová štúdia - Vplyv neformálnych prístupov na tvorbu stratégie
  Prípadová štúdia - Vplyv vnútropodnikového prostredia na iniciovanie a presadzovanie zmien
  Neformálne iniciatívy a výzvy k tvorbe a revízii stratégie
  Informácie - neformálne a neoficiálne zdroje
  Neformálne podnety - mimo formálnej plánovacej sústavy
  Dojmy, tušenia, domnienky, predtuchy a intuície - neštruktúrované predstavy vnímavých jednotlivcov
  Objavovanie príležitostí
  Varovanie pred hrozbami
  Poznanie predností
  Rešpektovanie slabostí
  Spracovanie podnetov a formulovanie stratégie