Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Global consulting - analýza firmy (strategický manažment)

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
77 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39731
Posledná úprava
11.03.2012
Zobrazené
1 755 x
Autor:
besna.lily
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Semestrálna praca zameraná na analýzu fiktivnej firmy z hľadiska strategického manažmentu.

1. Charekteristika firmy
Vznik a história
Global consulting je nová spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2009. Jej zakladateľmi sú traja spoločníci. Všetci traja investovali svoj vlastný kapitál do podnikania vo výške, ktorá presahuje bežné zvyky v spoločnostiach s ručením obmedzením, čo svedčí o serióznosti zámeru a snahe o dosiahnutie čo najlepších podnikateľských výsledkov.

Spoločnosť Global consulting investuje v roku 2009 do svojho rozvoja, do priestorov, softvérového a hárdverového vybavenia, do náboru zamestnancov, do vytvorenia obchodných kanálov. O správnosti zvolenej stratégie svedčia obchodné úspechy k dnešnému dňu, keď spoločnosť má nakontrahované projekty a vzdelávacie akcie za 210 000 EUR s dobou realizácie do konca júna 2010.

2. Podnikateľská vízia, poslanie a podnikateľské ciele
Neoddeliteľnou súčasťou samotného založenia spoločnosti je jej pohľad do budúcnosti. Ide o predstavu určitých časových horizontov a plnení istých cieľov v danom horizonte.  

Kľúčové slová:

stratégia

analýza

projektovanieObsah:
 • Charekteristika firmy 3
  2.Podnikateľská vízia, poslanie a podnikatelské ciele 4
  3. Doterajšia podnikatelská stretégia 6
  4. Hlavné produkty firmy 10
  5. Manažment a organizácia 11
  6. Skúmanie prostredia jako východisko tvorby stratégie 13
  6.1 Skúmanie externého prostredia 14
  6.2 Skúmanie interného prostredia 16
  7. Návrhy a odporúčania 17
  8.Použitá literatura 19

Zdroje:
 • PAPULA,J- PAPULOVÁ, Z.2009.Strategický manažment : Teoretické východiská alebo jadro vedomostí.1.vyd.Bratislava : Kartprint, 2009.141 s. ISBN 978-80-88870-78-4.
 • PAPULOVÁ, E. a kol.: Úvod do podnikania a manažmentu. 1 vyd. Bratislava: Kartprint 2006, 248 s. ISBN 80-88870-59-3.
 • HUSÁR, J. a kol.: Strategické plánovanie. Bratislava: Názov 2006, 320 s. ISBN 80-969536-9-9.