Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Strategický manažment - všetky prednášky

«»
Prípona
.rar
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41117
Posledná úprava
09.12.2012
Zobrazené
1 229 x
Autor:
brigitka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. prednáška
Vymedzenie pojmu stratégia
Alfred Chandler: „Určenie základných dlhodobých cieľov spôsoby ako ich dosiahnutia a alokácia zdrojov nevyhnutných pre uskutočnenie týchto cieľov.“
W. F. Glueck: „Jednotný, súhrnný a integrovaný plán, ktorý je navrhnutý, aby zabezpečil dosiahnutie základných cieľov podniku“
Qiunn: „Model alebo plán, ktorý integruje hlavné ciele podniku, politiky a aktivity do súdržného celku.“
Mintzberg: „Šablóna (vzorec, model) v záplave (prúde) rozhodnutí alebo činov.“

Prienik a syntéza tradičných a netradičných definícií podáva H. Mintzberg v podobe piatich P, keď stratégiu považuje za: - Plán
- Manéver
- Šablónu
- Postavenie
- Budúcnosť
...

2. prednáška
Zodpovednosť za stratégiu – zodpovednosť za jej tvorbu a zodpovednosť za jej realizáciu.
- Vrcholný manažment(generálny/všeobecný manažér) – základný autor stratégie. Nezodpovedá za konkrétnu úlohu, ale zodpovedá za podnik ako celok. Nemal by byť zaťažený žiadnou funkciou. Sústreďuje najväčšiu informačnú moc.
- Majitelia
- Odborný útvar – vytvárajú servis pre vrcholný manažment. Pripravujú informácie vrcholným manažérom. Vykonávajú rozhodnutia.

Manažéri neriskujú svoje peniaze, ale peniaze majiteľov. Manažéri navrhujú stratégiu, nemali by o nej sami rozhodovať a druhí schvaľujú a nemali by sa do jej tvorby miešať.

Formulovanie vízie, poslania a cieľov podniku

Formulovanie vízie
Vízia – nedá sa algoritmizovať.
- Formuluje ju jeden človek na vrchole spoločnosti, napr. Bill Gates. Zbadať niečo v ďalekej budúcnosti, prisúdiť podnetom význam v budúcnosti a pretvoriť ich na produkty.

Dôvody formulácie vízie
- Vedie podnik – spája najrôznejšie ciel a hodnoty,
- Pripomína – dáva odpovede na najdôležitejšie otázky
- Inšpiruje – dáva zmysle všetkému, čo podnik robí
- Oslobodzuje – uvoľňuje tvorivosť.
...

Kľúčové slová:

strategický manažment

SlávikObsah:
 • 1. prednáška
  Vymedzenie pojmu stratégia
  Explicitná charakteristika podnikovej stratégie
  Konkretizácia základových zložiek stratégií
  Záver
  Prístupy k strategickému riadeniu podniku
  Hypotézy o rozvoji strategického riadenia
  Hierarchia stratégií

  2. prednáška
  Formulovanie vízie, poslania a cieľov podniku
  Príklad vízie podniku Sony v 50. Rokoch 20. Storočia.
  Kritériá na hodnotenie kvality vízie
  Formulovanie poslania
  Príklad vízie a poslania
  Ciele podniku

  3. prednáška
  Stanovenie cieľov
  Podnikové hodnoty
  Princípy tvorby a uplatňovania podnikových hodnôt
  Základná orientácia v neistom prostredí
  Analýza PEST
  Konkurenčné sily

  4. prednáška
  Ako identifikovať nebezpečného konkurenta?
  Lorenzov objav
  Aplikácia a limity teórie chaosu v ekonomike a v manažmente
  Predvídanie budúcnosti verzus vymýšľanie budúcnosti

  5. prednáška
  Postup pri vypracovaní odvetvových scenárov
  Analýza vnútorného prostredia podniku
  Rozvíjanie konkurenčnej výhody

  6. prednáška
  VRIO – trvácnosť – udržatelnosť – imitácia (ako odolávajú)
  Kopírovanie a substituovanie zdrojov diferenciácie
  Strategická syntéza
  Koncepcia strategickej nerovnováhy (napätia)

  7. prednáška
  Vlastnosti správnej stratégie
  Aktuálne limity strategického plánovania
  Stratégia a strategický plán
  Podnikateľské modely

  8. prednáška
  Podnikové stratégie
  Strategický aliancia medzi automobilkami

  9. prednáška
  Podnikateľský model a stratégia
  Podnikateľské stratégie malých a začínajúcich podnikov

  10. prednáška
  Stratégie v zrelom odvetví
  Stratégie lokálnych podnikov, ktoré sa nachádzajú pod tlakom multinacionálnych podnikov
  Stratégia odvetvových vodcov (kontrarevolučné stratégie)

  11. prednáška
  Podniková stratégia
  Podniková výhoda

  12. prednáška
  Štruktúra portfólia rodičovskej matice
  Implementácia stratégie
  BSC – štyri hľadiská
  Kauzálny reťazec nadväznosti – zákl okolie BSC

  13. prednáška
  Tri princípy spravodlivého procesu
  Balanced Scorecard – BSC – Systém vyvážených ukazovateľov
  BSC – štyri hľadiská
  Vzťahy medzi ukazovateľmi BSC a stratégiou

Zdroje:
 • Prednášky prof. Slávik