Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Súčasný stav a vývoj metód strategického manažmentu

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12232
Posledná úprava
02.10.2019
Zobrazené
1 133 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Trhová ekonomika a globalizácia trhu má za následok stále silnejšiu konkurenciu. Podniky sa musia snažiť o to, aby ich konkurencia nevytlačila z daného trhu. V súčasnosti si veľa slovenských podnikov uvedomuje, že ak chcú na trhu uspieť, musia prejsť mnohými zmenami. Tieto zmeny sa však nedajú realizovať v krátkom časovom horizonte, ale nastokrát predstavujú dlhšie časové obdobia. Podniky preto radšej vychádzajú už zo zaužívaných možností a postupov, ktoré majú k dispozícií a nevyužívajú efektívne metódy strategického manažmentu na zvýšenie výkonnosti svojich podnikov.

Cieľom bakalárskej práce je priblíženie problematiky strategického manažmentu a využívanie jeho vybraných metód v Slovenskej republike a v krajinách Európskej únie. Poznatky vyplývajúce z práce poukazujú na to, že strategický manažment je proces, ktorým vrcholový manažment určuje dlhodobé smery vývoja a činnosti organizácie prostredníctvom vhodne formulovanej stratégie.

Kľúčové slová:

strategický manažment

benchmarking

balanced scorecard

strategické riadenie

zvýšenie výkonnosti podniku

strategické myslenie

globalizácia

trhová ekonomikaObsah:
 • Zoznam ilustrácií -8-
  Zoznam skratiek a symbolov -9-
  Slovník termínov -10-
  Úvod -11-
  1 Strategický manažment -12-
  1.1 Vymedzenie pojmu stratégia -12-
  1.2 Strategické myslenie -13-
  1.3 Proces strategického riadenia -15-
  1.4 Vývojové fázy strategického riadenia -17-
  1.5 Metódy strategického manažmentu -19-
  2 Benchmarking -23-
  2.1 Vývoj benchmarkingu -23-
  2.2 Definície benchmarkingu -24-
  2.3 Charakteristika a členenie benchmarkingu -24-
  2.4 Priebeh benchmarkingu -26-
  2.5 Využívanie benchmarkingu v slovenskej republike -27-
  2.5.1 Realizácia benchmarkingu v podmienkach slovenskej republiky -29-
  2.6 Využívanie benchmarkingu v krajinách európskej únie -31-
  3 Balanced scorecard -33-
  3.1 Vývoj metódy balanced scorecard -33-
  3.2 Charakteristika balanced scorecard -34-
  3.3 Perspektívy balanced scorecard -36-
  3.4 Využívanie balanced scorecard v slovenskej republike -37-
  3.5 Využívanie balanced scorecard v krajinách európskej únie -38-
  3.5.1 Bsc v českom podnikateľskom prostredí -39-
  3.5.2 Bsc v rakúsku -41-
  4 Porovnanie vybraných metód strategického manažmentu -43-
  Záver -46-
  Zoznam bibliografických odkazov -48-

Zdroje:
 • SLÁVIK, Š.: Strategický manažment. SPRINT, Bratislava, 2005. ISBN 80-89085-0
 • SEDLÁK, M.: Manažment. SPRINT, Bratislava, 2001. ISBN 80-89047-1
 • PAPULA, J.: Strategický manažment. ELITA, Bratislava, 1993. ISBN 80-85323-41-9
 • KISSELOFF, I.: O balanced Scorecard s otcem zakladatelem. In: Moderní řizení. 2006, č.11, s.22
 • BACHMANN, M.: Jak řidit realizaci strategie. In: Moderní řizení. 2006, č.11, s.19
 • Informačný balíček benchmarkingu
 • https://www.fmt.vsb.cz/639/cs/
 • http://casopis.systemonline.cz/1235-implementacie-balanced-scorecard.htm
 • HINTOŠOVÁ, A.: Nový pohľad na Balanced Scorecard, In: Manažment v teórií a praxi