Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Konkurenčná stratégia, jej tvorba a analýza, klasické prístupy a generické stratégie Portera s príkladom.

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48503
Posledná úprava
08.03.2024
Zobrazené
167 x
Autor:
ekoBlaster87
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:

1 konkurenčné analýzy a stratégie
Stratégia je cesta, ktorá nás má doviesť k naplneniu vytýčených cieľov. Rieši základné otázky existencie a rozvoja podniku. Naznačuje, čo máme robiť dnes, zajtra a v nasledujúcom období, aby sme dosiahli úspech v budúcnosti. Je založená na schopnosti vidieť, čo iní nevidia a pochopiť dôležitosť toho, čo iní zatiaľ za dôležité nepokladajú a s predstihom robiť to, čo nám v budúcnosti prinesie konkurenčnú výhodu. Charakteristickou črtou stratégie je jej jedinečnosť a neopakovateľnosť.
Z historického pohľadu je stratégia považovaná za najväčšiu formu generálstva, ktorá umožňuje vyhrať bitku bez boja. Vhodne zvolená stratégia znamená, že nie je potrebné pustiť sa do boja, len bitka je bez samotného boja vopred vyhraná. Strategické rozhodnutia sú dlhodobého charakteru. Len podnik, ktorý má správne zvolenú a realizovanú stratégiu, môže dosahovať zaumienené ciele, úspechy, uplatňovať konkurenčnú výhodu a upevňovať si svoje postavenie na trhu.

1.1 Stratégia vs. taktika
Stratégia je vždy nadradená taktike a taktika slúži k podpore realizácie stratégie. Na stratégiu a taktiku nadväzuje operatíva, ktorej úlohou je aktivizovať, usmerňovať a koordinovať základné a podporné činnosti, zamerané na dosiahnutie taktikou požadované manévrovanie.

Operatíva zabezpečuje akcieschopnosť; zabezpečuje schopnosť a pripravenosť zrealizovať základné a podporné činnosti, ktoré sú nutné k dosiahnutiu vymedzeného taktického pohybu

Taktika sa sústreďuje na víťazstvo v bitke o strategickú pozíciu; určuje postupy, ktorými je možné efektívne a účinne zaujať strategické pozície v súlade s vymedzenou stratégiou

Stratégia je zameraná na víťazstvo vo vojne; sústreďuje sa na vymedzenie základných strategických pozícií, ktoré je nutné zaujať pre dosiahnutie úspechu pri napĺňaní súhrnných strategických cieľov

...

Kľúčové slová:

stratégia

taktika

konkurencia

prístup

generické

analýzaObsah:
 • 1 KONKURENČNÉ ANALÝZY A STRATÉGIE 1
  1.1 Stratégia vs. taktika 1
  1.2 Konkurenčná stratégia 2
  1.3 Strategický trojuholník 2
  2 KONKURENČNÁ STRATÉGIA SPOLOČNOSTI PRÍKLAD 3
  2.1 Konkurenčné stratégie 6
  2.2 Výber stratégie 7
  3 SWOT ANALÝZA VŠEOBECNE 8
  3.1 Silné stránky 8
  3.2 Slabé stránky 10
  3.3 Príležitosti 12
  3.4 Ohrozenia 13
  4 SPACE ANALÝZA 14
  ZÁVER 16
  POUŽITÁ LITERATÚRA 17

Zdroje:
 • 1. PAPULA, J.: Konkurenčné analýzy a stratégie, Vybrané prednášky. Bratislava, február 2019, 149s. ISBN 80-714-526-4
 • 2. BLAŽEK, L. a kolektiv. Konkurenční schopnost podniku. 1.vyd.. Brno, Masarykova univerzita, 2007. 304 s. ISBN 978-80-210-4456-2
 • 3. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: Strategie a trendy. 1.vyd.. Praha, Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko