Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 146   |   Strana 1 / 29


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0%
0,5 1x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 52x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 31x
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória
100,0%
0,5 2x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Pracovná sila, motivácia k práci a produktivita práce
100,0%
0,2 12x
Ekonomika leteckej prevádzky - letecká spoločnosť Transavia
99,7%
0,3 8x
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7%
0,1 5x
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7%
0,2 50x
Výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania - V.O.S. a družstvo
99,5%
0,1 37x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 6x
Finančná analýza Ex-Post podniku Elektrovod a.s. Žilina (Semestrálna práca z predmetu Ekonomická Analýza Podniku)
98,7%
0,4 10x
Alternatívne zdroje financovania podniku
98,5%
0,3 36x
Životný cyklus podniku a jeho postavenie v trhovej ekonomike
97,9%
0,1 6x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 20x
Dejiny ekonomických teórií - Keynesovská teoria
97,5%
0,4 9x
Popíšte súčasnú úroveň kľúčových kompetencií a zručností zamestnancov štátnej a verejnej služby a navrhnite opatrenia na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov.
97,4%
0,1 4x
Makroekonomie - Fuchs- skriptá
96,9%
1,5 18x
Porovnanie brettonwoodskeho a kingstonského menového systému - seminárna práca
96,6%
0,1 13x
Ochrana životného prostredia
96,6%
0,1 8x
Bankovníctvo a jeho financie
96,6%
0,1 10x
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6%
1,4 259x
Chicagská škola - seminárna práca z ekonomických teórii
96,2%
0,4 17x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Svetová banka - Medzinárodné centrum pre riešenie ivestičných sporov
96,1%
0,1 13x
Ekonomické teórie (Téma č. 7 Klasická politická ekonómia, David Ricardo)
96,1%
0,1 1x
Teória organizácie a modely verejnej správy
95,9%
0,2 10x
John Maynard Keynes - prínosy do ekonomickej teórie
95,8%
0,1 8x
Podstata činnosti Medzinárodného menového fondu
95,8%
0,1 9x
Regionálna politika EÚ a štruktuálne fondy
95,8%
0,2 14x
Finančné právo (Definície finančného práva, Definícia financií, Pojmy pri finančnom práve...)
95,4%
0,1 1x
Ekonomika domácností
95,4%
0,9 51x
Ekonómia I. - Inflácia
95,3%
0,3 2x
Rozvoj leteckej dopravy a jeho vplyv na ekonomický rast
95,3%
0,1 3x
Meranie a vyjadrovanie výkonnosti ekonomiky
95,2%
0,1 20x
Ekonomika podnikov
95,1%
3,4 7x
Štátnicové otázky Bc. Blok C Manažment
95,0%
0,2 69x
Nedokonalá konkurencia Group project
94,9%
1,1 7x
Systém vysokého školstva vo svete a na Slovensku
94,8%
0,1 11x
Náklady a príjmy firmy
94,7%
0,1 14x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: