Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 142   |   Strana 1 / 29


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov
100,0%
0,5 0x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Pracovná sila, motivácia k práci a produktivita práce
100,0%
0,2 10x
Všeobecná ekonomická teória - Dokonalá konkurencia
100,0%
0,2 42x
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória
100,0%
0,5 0x
Závislosť priemernej mesačnej mzdy v stavebníctve od stavebnej produkcie
100,0%
0,1 26x
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7%
0,1 2x
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7%
0,2 49x
Ekonomika leteckej prevádzky - letecká spoločnosť Transavia
99,7%
0,3 7x
Výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania - V.O.S. a družstvo
99,5%
0,1 32x
Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia
98,9%
7,6 3x
Alternatívne zdroje financovania podniku
98,5%
0,3 33x
Firma, charakteristika, ciele a funkcie firmy
97,7%
0,1 18x
Dejiny ekonomických teórií - Keynesovská teoria
97,5%
0,4 9x
Makroekonomie - Fuchs- skriptá
96,9%
1,5 18x
Porovnanie brettonwoodskeho a kingstonského menového systému - seminárna práca
96,6%
0,1 12x
Ochrana životného prostredia
96,6%
0,1 5x
Bankovníctvo a jeho financie
96,6%
0,1 10x
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6%
1,4 217x
Chicagská škola - seminárna práca z ekonomických teórii
96,2%
0,4 17x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Svetová banka - Medzinárodné centrum pre riešenie ivestičných sporov
96,1%
0,1 12x
Ekonomické teórie (Téma č. 7 Klasická politická ekonómia, David Ricardo)
96,1%
0,1 1x
Teória organizácie a modely verejnej správy
95,9%
0,2 10x
John Maynard Keynes - prínosy do ekonomickej teórie
95,8%
0,1 7x
Podstata činnosti Medzinárodného menového fondu
95,8%
0,1 8x
Regionálna politika EÚ a štruktuálne fondy
95,8%
0,2 14x
Ekonomika domácností
95,4%
0,9 37x
Rozvoj leteckej dopravy a jeho vplyv na ekonomický rast
95,3%
0,1 3x
Ekonómia I. - Inflácia
95,3%
0,3 0x
Meranie a vyjadrovanie výkonnosti ekonomiky
95,2%
0,1 18x
Ekonomika podnikov
95,1%
3,4 7x
Štátnicové otázky Bc. Blok C Manažment
95,0%
0,2 56x
Nedokonalá konkurencia Group project
94,9%
1,1 6x
Systém vysokého školstva vo svete a na Slovensku
94,8%
0,1 11x
Trh a trhový mechanizmus, ponuka, dopyt a rovnovážna cena
94,7%
0,1 23x
Náklady a príjmy firmy
94,7%
0,1 12x
Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov
94,6%
0,1 11x
Klasická politická ekonómia - Adam Smith
94,6%
0,1 7x
Vybrané prednášky z predmetu Podnikanie a manažment
94,2%
2,3 15x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: