Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Životný cyklus podniku a jeho postavenie v trhovej ekonomike

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13668
Posledná úprava
03.06.2021
Zobrazené
2 822 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika životného cyklu podniku a jeho fázy

- existencia podniku ako podnikového subjektu je časovo ohraničená začiatkom a ukončením podnikových aktivít
- obdobie od vzniku až po jeho zánik sa nazýva životným cyklom
- jeho tvárnenie môže byť v jednotlivých prípadoch výrazne odlišné a môže zahrnovať obdobie niekoľkých mesiacov až po niekoľko desaťročí.
Úplný životný cyklus pozostáva z piatych základných relatívne samostatných, ale navzájom prepojených fáz:
- Zakladanie a vznik podniku
- Rast
- Stabilizácia
- Kríza
- Zánik

Nie každý podnik musí počas svojej existencie prejsť všetkými piatimi fázami, každý ale prejde prvými fázami, no môže predčasne zaniknúť bez toho, že sa dostal do fázy stabilizácie.

Na priebeh životného cyklu podniku pôsobí viac faktorov:
Vonkajšie - podnikateľská aktivita konkurenčných firiem, fiškálna a monetárna politika vlády, hospodársko-politické opatrenia štátu ...
Vnútorné - inovačná aktivita podniku, kvalifikácia a schopnosti manažmentu a riadiacich pracovníkov, vývoj nákladovosti, rentability ...
...

Kľúčové slová:

podnik

cyklus podniku

životný cyklus podniku

trh

analýza trhu

podnikateľ

financie

finančné zdroje

podnikateľský zámer

rozpočet

fúzia

zisk

krízové riadenieObsah:
 • Životný cyklus podniku 3
  Charakteristika životného cyklu podniku a jeho fázy 3
  Zakladanie a vznik podniku 3
  Rast podniku 5
  Stabilizácia podniku 5
  Kríza podniku a krízové riadenie 6
  Zánik podniku, jeho príčiny a formy 6
  Klasifikácia podnikov 8
  Členenie podnikov z hľadiska národohospodárskeho 8
  Členenie podnikov podľa ich technicko-organizačnej charakteristiky 8
  Členenie podnikov podľa veľkosti 8
  Členenie podnikov z hľadiska vlastníctva 9
  Členenie podnikov z hľadiska financovania ich prevádzky 9
  Členenie podnikov z hľadiska rozsahu pôsobnosti 9
  Členenie podľa vzťahu k štátnemu rozpočtu 9
  Právne formy podnikov 10
  Zoznam použitej literatúry 12

Zdroje:
 • EKONÓMIA 2., Paul A. Samuelson/William D. Nordhaus, Medzinárodná účastinná spoločnosť BRADLO, 1.vydanie, Bratislava 1992.
 • ZÁKLADNÁ EKONOMICKÁ ORIENTÁCIA, Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc., Paedr. Mária Čapová - Ing. Ľudmila Fabová, CSc., národné vydavateľstvo ARIMES, Bratislava 1992.
 • PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO, Kupkovič M., et al. 2002, Bratislava: SPRINT VFRA, 2002.
 • ZÁKLADY EKONOMIKY A EKONÓMIE, PhDr. Sopóci J., PhDr. Búzik B., SPN Bratislava: 1995.
 • MARKETING, Kotler, P.-Armstrong, G.1990. Bratislava: SNP, 1990