Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Nositelia nobelových cien za ekonómiu od 90. rokov

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44944
Posledná úprava
24.03.2014
Zobrazené
1 603 x
Autor:
miroslava.gregusova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vývoj ekonomického myslenia, ako základov klasickej ekonómie, môžeme smelo datovať do obdobia antického Grécka. Samotný pôvod slova ekonómia ( Oikonomikos ) sa pripisuje gréckemu filozofovi Xenofónovi, ktorý však v podstate tohto slova videl skôr systém či spôsob hospodárenie s majetkom. Rozvojom spoločnosti sa množstvo majetku, ale najmä spôsob jeho nadobúdania menili, čo vyústilo do vzniku klasickej ekonómie. Za jej oficiálny počiatok považujeme dielo Adama Smitha Bohatstvo národov ( 1776 ). Od tohto momentu sa ekonómia považovala za vedu, čo zapríčinilo zvýšený záujem verejnosti o túto oblasť života.
Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfréda Nobela, nesprávne nazývaná aj Nobelova cena za ekonómiu, sa neodovzdávala od roku 1901 ako ostatné ocenenia aj kvôli tomu, že nebola súčasťou Nobelovho dedičstva, no výskum v oblasti ekonómie, ktorá svojim rozsahom zasahuje dnes už takmer všetky sféry spoločnosti, neostal bez povšimnutia a ekonomické vedy sa stali taktiež objektom ocenení.

Kľúčové slová:

Cena švédskej ríšskej banky

ocenení ekonómovia

Nobel

ríšská banka

ekonomické teórie

svetová krízaObsah:
 • Úvod 3
  2. Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela 3
  3.Ocenený ekonómovia od 90.tych rokov 20.storočia do roku 2010 4
  4.Prehľad tém a prínosov prác ocenených cenami ríšskej banky 6
  4.1 Harry M. Markowitz 1990: Vývoj teórie výberu portfólia 6
  4.2 Robert E. Lucas Jr. 1995: Formulovanie teórie racionálnych očakávaní o správaní rôznych účastníkov ekonomického diania 7
  4.3 Robert C. Merton, Myron S. Scholes1997: Vypracovanie matematického vzorca na určenie hodnôt opcií na burze 8
  4.4 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2001: Analýza trhov s asymetrickými informáciami 10
  4.5 Edmund S. Phelps 2006: Analýza medzičasových obetovaných príležitostí v makroekonomickej politike 11
  4.6 Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides2010: Analýza trhov s tzv. vyhľadávacím trením 11
  Záver 14
  Použitá literatúra 15

Zdroje: