Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 564   projektov
6 nových

Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4928
Posledná úprava
31.10.2017
Zobrazené
1 998 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Teoretickým základom modelov všeobecnej ekonomickej rovnováhy (Computable General Equilibrium model, CGE model) je teória mikroekonomickej rovnováhy. Vznik teórie sa datuje k roku 1874 a jej autorom bol francúzky ekonóm León Walras. Práve on položil základný kamen teórii všeobecnej rovnováhy, ked zformuloval Walrasov zákon (porzi [3]). Walrasov zákon: Ak trhy okrem jedného trhu sú v rovnováhe, tak všetky trhy musia byt v rovnováhe a ekonomika sa nachádza vo všeobecnej rovnováhe. Podla Walrasovho zákona nemôže existovat jednostranná nerovnováha na trhoch ekonomiky. Napríklad ak na trhu práce je previs dopytu, co znací nezamestnanost, tak musí existovat nerovnováha v ekonomike aj niekde inde, ktorá ju vyrovnáva v podobe previsu ponuky na trhu tovarov. Inými slovami, celkové nadbytky ponuky a dopytu sa na všetkých trhoch ekonomiky navzájom vybilancujú a ekonomika sa nachádza vo všeobecnej rovnováhe. V roku 1954 bola zformulovaná pánmi Arrowom a Debreuom moderná verzia teórie. Najväcší rozmach zažili modely v polovici semedesiatych rokov dvadsiateho storocia. Zaslúžli sa o to medzinárodné inštitúcie (napr. Svetová banka, Medzinárodný menový fond), ked zostavili modely na úctovnej základni rozvojových krajín. CGE vdacia za popularitu aj technologickému pokroku v oblasti výpoctovej techniky. Dalším dôvodom je fakt, že ako dátová základna slúži jedna tabulka obsahujúca údaje o ekonomike za krátke casové obdobie - zväcša jeden rok. Analýza pomocou CGE má oproti analýzam založeným na rozsiahlejších casových radoch výhodu v takzvanej SAM matici. Problematike dátovej základne sa podrobnejšie venujem v kapitole ”2 SAM matica“.

Kľúčové slová:

ekonomická rovnováha

firma

zahraničie

model

eutomobilový priemysel

ekonomikaObsah:
 • Úvod 6
  1 CGE model konštrukcia 8
  2 SAM matica 8
  3 Základné princípy modelu 9
  3.1 Teória firmy 10
  3.2 Teória spotrebitela 11
  3.3 Dane 11
  3.4 Zahranicie 12
  3.4.1 Import 12
  3.4.2 Export 13
  4 CGE na pôde Slovenskej republiky 14
  4.1 Vstup SR do EÚ 14
  4.2 Štúdia dopadu priamych zahranicných investícií v automobilovom priemysle na ekonomiku SR 15
  4.3 Dalšie práce 16
  5 Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky Slovenskej republiky 17
  5.1 SAM matica 17
  5.2 Model 21
  5.3 Uzávery modelu 25
  5.3.1 Klasický prístup 25
  5.3.2 Keynesiánky prístup 25
  6 Demonštratívne scenáre 27
  6.1 Šok v automobilovom priemysle 27
  6.2 Šok v výmenného kurzu 30
  7 GAMS 33
  Záver 34
  Literatúra 35

Zdroje:
 • BERNADIC, F. - HAJNOVICOVÁ, V. - LAPIŠÁKOVÁ, J. (2005): Národné úcty, Tabulky dodávok a použitia, Matica sociálneho úctovníctva, Inštitút infomatiky a štatistiky v Bratislave
 • BRUNOVSKÝ, P. - PÁLENÍK, V. - KOTOV, M. - MRÁZ, M.(2002): Simulácie vplyvov zmien vybraných danových parametrov s využitím CGE modelov, Združenie pre ekonomické modelovanie, prognózy a analýzy
 • KOTOV, M. (2002): Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
 • KOTOV, M. - PÁLENÍK, V. (2003): Konštrukcia modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy, Bratislava, Združenie pre ekonomické modelovanie, prognózy a analýzy
 • KVETAN, V. - MLÝNEK, M. - RADVANSKÝ, M. (2006): Dynamický CGE model pre hodnotenie scenára financných alokácií NSRR, Nepublikovaná literatúra
 • PÁLENÍK, V. (2006): Financné alokácie NSRR a potreba ich optimalizácie, Nepublikovaná literatúra
 • PÁLENÍK, V. - DURÁŠ, J. - HRIVNÁKOVÁ, J. - KVETAN, V. (2004): Prognóza efektov hospodárskej stratégie CGE modelom, Expertízna štúdia c.: 58, Bratislava
 • PÁLENÍK, V. - KOTOV, M. - KOTULIC BUNTA, J. (2004): Review of Recent CGE Applications in the Slovak Republic’s Economy, Belgicko, Brusel http://www.ecomod.net/conferences/iioa2004/iioa2004 papers.htm/
 • SEKEREŠ, S. (2006): Teória statických a dynamických CGE modelov, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave