Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45845
Posledná úprava
04.05.2015
Zobrazené
1 882 x
Autor:
MelisKa
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Rozdiely v sociálnej a ekonomickej úrovni medzi jednotlivými regiónmi - krajmi na Slovensku, sú rozmanité. Táto práca odzrkadľuje informácie o vývoji regionálnej politiky a súčasnom stave jednotlivých regiónov. Minulý, terajší a najmä budúci sociálny a ekonomický stav ovplyvňuje Slovenskú ekonomiku aj v medzinárodnej sfére. Riešenia tohto, podľa nášho názoru, nie dobrého vývoja, nenašla ani jedna vláda za dvadsať rokov premeny našej ekonomiky, aj keď si každá z nich takúto úlohu dala do svojho predvolebného programu. Vlastné sily a možnosti zaostávajúcich regiónov sa ukázali tiež nedostatočné. Zdroje z eurofondov, štát a regióny, nenasmerovali na rozvoj predovšetkým zaostávajúcich regiónov. Po analýze silných a slabých stránok a tiež potenciálnych príležitostiach a rizikách pre jednotlivé oblasti nášho štátu, uvádzame faktory, ktorých komplexné dôsledné využitie, by mohlo priniesť určitú pozitívnu zmenu v regionálnej hospodárskej politike.

Kľúčové slová:

Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia

národohospodárska politikaObsah:
 • Obsah
  Abstrakt
  Úvod
  1 Teoretické východiská riešenej problematiky
  1.1 Regionálna politika slovenskej republiky
  1.1.1 Región
  1.2 Regionálny rozvoj
  1.2.1 Regionalizácia slovenska
  1.3 Rozdiely v regiónoch a ukazovatele hodnotenia
  Regiónov
  1.3.1 Regionálny hrubý domáci produkt
  1.3.2 Nezamestnanosť v regiónoch
  1.3.3 Mesačná mzda zamestnanca
  1.3.4 Čistý peňažný príjem domácnosti
  1.4 Regionálna roznorodosť
  2 Cieľ a metodika práce
  3 Praktická časť
  3.1 Swot analýza
  3.1.1 Západné slovensko
  3.1.2 Stredné slovensko
  3.1.3 Východné slovensko
  3.2 Návrhy a opatrenia na redukciu regionálnych
  Rozdielov
  • cestná infraštruktúra
  • cezhraničná spolupráca
  • podpora a rozvoj vidieka
  4 Záver
  Použité zdroje a literatúra
  Monografia
  INternetové zdroje

Zdroje:
 • 1 BAŠOVSKÝ, O. -LAUKO, V.: Úvod do regionálnej geografie, SPN, Bratislava, 1990, 120 s., ISBN 80-08-00278-6.
 • 2 GAJDOŠ, P. -PAŠIAK, J.: Regionálny rozvoj Slovenska z pohľadu priestorovej sociológie, Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2006, 253 str., ISBN 80-85544-46-6.
 • 3 KUZMIŠIN, P. -TEJ, J. -KUZMIŠINOVÁ, V.: Konkurencieschopnosť a regionálne aspekty rozvoja I., Prešov: Prešovská univerzita, 2006, 196 s., ISBN 80-8068-555-X.
 • 4 LOMENČÍK, J.: Regionalizmus -prostriedok komunikácie v škole, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2000, 112 s., ISBN 80-8055-411-0.
 • 5 RAJČÁKOVÁ, E.: Regionálny rozvoj a regionálna politika Európskej únie a Slovenska, Bratislava: Geo-grafika, 2009, 136 s., ISBN 978-80-89317-09-7.
 • 6 SAMSON Š.AKOLEKTÍV: Regionálna ekonomika, Košice: Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2001,234 s., ISBN 80-7099-716-8.
 • 7 VÝROSTKOVÁ, E.: Regionálna ekonomika a rozvoj, Bratislava: Iura Edition, 2010, 352 s., ISBN 978-80-8078-361-7.