Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania - V.O.S. a družstvo

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8349
Posledná úprava
23.02.2018
Zobrazené
3 900 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
V trhovej ekonomike sa vyskytuje pomerne široká škála organizačno-právnych foriem podnikania a podnikov. Pre rozhodnutie akú formu zvoliť sme sa rozhodli vypracovať túto prácu. Na začiatku si ozrejmime niektoré pojmy a základné členenie.
Podnikanie - je sústavná činnosť uskutočňovaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnuť zisk.
Podnikateľ - podľa zákona č. 513/1991 Zb. OZ podnikateľom je osoba zapísaná v OR, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo podľa osobitých predpisov. FO, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitého predpisu.
Podnik - je samostatný ekonomicko-právny subjekt, ktorý využitím istého súboru výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby.
Subjekty podnikania
FO - je každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností. Spôsobilosť podnikať sa nadobúda dovŕšením 18 rokov.
PO - sú útvary vytvorené ľuďmi, ktoré sú považované podľa zákona za samostatné právne subjekty. Zapisujú sa do OR.

Kľúčové slová:

verejna

obchodná

spoločnosť

družstvo

výhody

nevýhody

formy

podnikaniaObsah:
 • Úvod
  5 Verejná obchodná spoločnosť
  5.1 Charakteristika str. 5
  5.2 Obchodné meno str. 5
  5.3 Založenie a vznik str. 5, 6
  5.4 Riadenie str. 6
  5.5 Rozdelenie zisku a znášanie straty str. 7
  5.6 Zákaz konkurencie str. 7
  5.7 Ručenie str. 7
  5.8 Zrušenie a zánik V.o.s. str. 8
  5.9 Výhody a nevýhody str. 8
  6 Družstvo
  6.1 Charakteristika str. 9
  6.2 Obchodné meno str. 9
  6.3 Založenie a vznik str. 9
  6.4 Základné imanie str. 9,10
  6.5 Členstvo v družstve str. 10
  6.6 Riadenie - orgány str. 11
  6.7 Zákaz konkurencie str. 11
  6.8 Ručenie str. 11
  6.9 Zrušenie a zánik V.o.s. str. 11
  6.10 Odlišnosti oproti obchodným spoločnostiam str. 11,12
  6.11 Výhody a nevýhody str. 12
  Záver

Zdroje:
 • GRELL R., Obchodné spoločnosti vo všeobecnosti a osobné spoločnosti. Trenčín: VŠM 2006
 • CHROMÁ D., BRZOBOHATÁ E., MASIAROVÁ L., PELIKÁN V. Podniková ekonomika pro 2. ročník . Praha : Fortuna, 1992, ISBN 80-85298-47-3
 • KRÁLIK J., ŠMÁTRALA M., Základy obchodného práva. Bratislava: Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2004
 • KRÁSNOHORSKÁ A., Občiansky zákonník, zákon s komentárom. In: Poradca 2003/10, ISSN 1335-1583
 • SCHNEIDER a kol., Podniková ekonomika 1 pre obchodné akadémie, Bratislava: SPN. 1991, ISBN 80-08-01646-9
 • SUCHOŽA J., Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, Bratislava: Eurounion, s.r.o., 1997, ISBN 80-85568-71-3