Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Pracovná sila, motivácia k práci a produktivita práce

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12211
Posledná úprava
02.10.2019
Zobrazené
1 936 x
Autor:
deejay93
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pod pojmom pracovná sila rozumieme využívanie všetkých fyzických a psychických vlastností človeka pri dosahovaní podnikových cieľov. Pracovná sila je potenciálny výrobný faktor, ktorý aktívne pôsobí vo výrobnom procese. V súčasnom dynamickom rozvoji hospodárstva, v prostredí, v ktorom sa rýchle a prudké zmeny stali súčasťou hospodárskeho života, je práve pracovná sila faktor, ktorý môže do značnej miery ovplyvniť existenciu a vývoj podniku. Pracovná sila (zamestnanec) sa považuje za konkurenčnú výhodu podniku.
Zmyslom hospodárenia s pracovnou silou je vytvoriť a využiť pracovnú silu tak, aby bol zabezpečený pracovný výkon, ktorý prinesie požadovaný ekonomický efekt. Jedným zo základných nástrojov na zabezpečenie tejto úlohy je personálna práca podniku, čiže práca s ľudskými zdrojmi.

Kľúčové slová:

pracovná sila

motivácia k práci

nedostatky manažérov

produktivita práce

zvyšovanie produktivity práce

rast ekonomikyObsah:
 • 1. Pojem pracovná sila a motivácia k práci -3-
  1.1 Plánovanie potreby zamestnancov -4-
  1.2 Získavanie, výber a prijímanie zamestnancov
  2. Pojem motivácia -6-
  2.1 Teórie alebo školy motivácie -7-
  2.2 Rozdelenie motívov podľa povahy -8-
  2.2.1 Hmotné motívy -8-
  2.2.2 Nehmotné motívy -9-
  3. Pojem produktivita -12-
  3.1 Čo ovplyvňuje produktivitu -15-
  3.2 Dôvody pre zvyšovanie produktivity -19-
  3.3 Následky znižujúceho sa rastu ekonomiky -21-
  3.4 Vývoj produktivity v 20. storočí -23-
  4. Záver -25-
  5. Bibliografia -27-

Zdroje:
 • Samuelson, A., Nordhaus, W. : Ekonomie, Svoboda, Praha 1995, ISBN 80-205-0494-X, str. 329, 507, 508, 657, 977, 865, 866, 981
 • Synek, M. a kol. : Manažerská ekonomika , Grada Publishing, Praha 2001, ISBN 80-247-9069-6, str. 268, 269, 273
 • Holman, R. : Ekonomie, C.H.Beck, Praha 2001, ISBN 80-7179-387-6, str. 98
 • Mašín, I, Vytlačil M. : Cesty k vyšší produktivitě, Institut průmyslového inženýrství Liberec 1996, ISBN 80-902235-0-8, str. :14, 15, 16, 17, 18, 34, 35, 36
 • Mankiw, N.G. : Zásady ekonomie, Grada Publishing 1999, ISBN 80-7169-891-1, str. 391, 392, 506-520
 • http://www.inventa.cz/publikace/20002408/28216.htm
 • http://www.profini.sk/d.php?d=9610&PHPSESSID=03bcc4c800d26e3ec3bf17f83223efe1
 • http://www.profini.sk/d.php?d=8235&PHPSESSID=03bcc4c800d26e3ec3bf17f83223efe1
 • Beránek E.: Ako si organizuje a plánuje prácu riadiaci pracovník, Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha 1982
 • Boroš J.: Základy sociálnej psychológie, IRIS, Bratislava 2001
 • Coleman R., Barrie G.: 525 zpôsobov ako sa stať lepším manažérom, Management Press, Praha 1993
 • Doležaj V. a kol.: Ekonomika a riadenie obchodného podniku, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1984
 • Tuma M.: Manažérske umenie, Vydavateľstvo a nakladateľstvo odborov na Slovensku, Bratislava 1990