Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Popíšte súčasnú úroveň kľúčových kompetencií a zručností zamestnancov štátnej a verejnej služby a navrhnite opatrenia na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov.

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48121
Posledná úprava
21.04.2022
Zobrazené
642 x
Autor:
emkaamr
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Väčšine z nás, sa pod pojmom verejná správa vybaví sieť úradov, organizácií, či rôznych iných inštitúcií, ktoré zabezpečujú správu verejných vecí. Poslaním verejnej správy je plniť funkcie štátu, keďže ide o uskutočňovanie štátnej moci inými ako súkromnými osobami, taktiež vystupuje aj ako celok inštitúcií, ktoré spravujú majetok verejného vlastníctva. Základným pilierom plynulého fungovania verejnej správy je dobre zabezpečená personálna oblasť. Každá organizácia musí mať kvalifikovanú pracovnú silu, motivovať ju k vyšším pracovným výkonom, vzdelávať svojich zamestnancov, rozvíjať ich profesionalitu a snažiť sa dosahovať splnenie stanovených cieľov.
Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov je nepretržitý proces, preto intenzita vzdelávania zamestnancov pracujúcich v štátnej alebo verejnej správe závisí hlavne od politiky a personálnej stratégie danej inštitúcie. Programy na vzdelávanie by mali by zostavené tak, aby zamestnanci získané vedomosti uplatňovali v praxi čo najviac. Jedným z cieľov je, aby si osvojili svoje poznatky, zručnosti, na ktorých sa zakladá ich práca a tie následne využívali potom v ich práci.
Cieľom tejto seminárnej práce je predstaviť primárnu charakteristiku verejnej a štátnej správy a popísať kľúčové kompetencie zamestnancov pracujúcich v tejto sfére. Súčasne sa chcem zamerať aj na opísanie systému vzdelávania a navrhnutie podmienok, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu systémov vzdelávania.
Túto tému som si zvolila z dôvodu toho, že sama som zamestnankyňou jedného z ústredných orgánov štátnej správy, a tak mi je daná témy blízka.
Zdrojmi a námetmi pri písaní mojej seminárnej práce je dostupná literatúra, legislatíva Slovenskej republiky a internetové zdroje.
...

Kľúčové slová:

vzdelávanie

zamestanec

vzdelávanie zamestnancov

verejná správa

štátna správa

samospráva

kompetencie zamestnancov

štát

ministerstvo

komunikácia

e-learning

elearningObsah:
 • 1 Verejná správa -4-
  2 Štátna správa -5-
  3 Samospráva -5-
  4 Kompetencie zamestnancov vo verejnej a štátnej správe -5-
  4.1 Štruktúra kľúčových kompetencií zamestnancov štátnej a verejnej správy -5-
  5 Vzdelávanie zamestnancov -6-
  5.1 Vzdelávanie zamestnancov samospráv -6-
  5.2 Vzdelávanie zamestnancov v štátnej správe -7-
  5.3 Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe -7-
  6 Opatrenia na zlepšenie vzdelávania -7-
  Záver -9-

Zdroje:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko