Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Teória organizácie a modely verejnej správy

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39756
Posledná úprava
15.03.2012
Zobrazené
2 153 x
Autor:
kruzkovy.mail
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predmetom mojej seminárnej práce s názvom Teória organizácie a modely verejnej správy bude bližšia charakteristika vývoja organizačnej štruktúry, ako aj priblíženie aktuálnej organizačnej štruktúry verejnej správy na Slovensku.

Najskôr si priblížime inštitucionálny systém verejnej správy, definujeme si subsystémy verejnej správy, ktorými sú štátna správa a samospráva. V ďalšej kapitole sa budem venovať jednotlivým organizačným modelom uplatňovaných v rámci verejnej správy.

Na záver, nakoľko bol vývoj verejnej správy na Slovensku poznamenaný zmenami v organizácii a územnom usporiadaní, spomeniem tiež nevyhnutnosť reforiem vo verejnej správe.

Kľúčové slová:

verejná správa

modely verejnej správyObsah:
 • Úvod 3
  1. Vývoj organizačnej štruktúry VS na Slovensku po r. 1989 4-7
  1.1 Nevyhnutnosť reforiem v SR po r. 1989 4
  1.2 Etapy reforiem a ich zmena v organizačnom usporiadaní VS 4
  1.2.1 Prvá etapa 4-5
  1.2.2 Druhá etapa 5-6
  1.2.2 Tretia etapa 6-7
  2. Inštitucionálny systém verejnej správy 7-9
  2.1 Inštitúcie štátnej správy 8
  2.2 Inštitúcie samosprávy 9
  3. Modely verejno-správnych systémov 9-12
  3.1 Spojitý systém 9-10
  3.2 Duálny systém 10
  3.3 Rozštiepený hierarchický systém 11-12
  Záver 13
  Zoznam použitej literatúry 14
  Príloha A – Organizačné usporiadanie VS v SR v r. 1991 a od r. 1996 15
  Príloha B – Organizačné usporiadanie VS v SR od 1. 1. 2004 16

Zdroje:
 • Hamalová, M. 2008. Teória, riadenie a organizácia verejnej správy.
 • Hamalová, M. 2008. Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. 2. časť : Organizácia verejnej správy.
 • Hamalová, M. – Žárska, E. 2002. Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2002, 110 s
 • BÚŠIK, J. 2007. Decentralizácia verejnej správy a regionálny rozvoj. [online]. Bratislava : Technická univerzita v Košiciach, 2007. 6 s.