Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Finančné právo (Definície finančného práva, Definícia financií, Pojmy pri finančnom práve...)

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48106
Posledná úprava
31.03.2022
Zobrazené
160 x
Autor:
marian.lukac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Definície finančného práva

1. Finančné právo je právne odvetvie, pedagogická disciplína, ale aj predmet výučby.
Finančné právo je odvetvie verejného práva. Finančné právo je súhrn právnych noriem upravujúcich finančno-právne vzťahy pri získavaní, zhromažďovaní a použití finančných prostriedkov štátnymi orgánmi.
2. Finančné právo je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce v procese tvorby, rozdeľovania a používania finančnej masy.
3. Podľa M. Bákeša finančné právo je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú finančné vzťahy, vznikajúce v procese plánovitej tvorby, rozdeľovaní a používaní peňažných fondov za účelom zabezpečenia jeho úloh a funkcii v danej etape jeho vývoja.
4. Podľa V. Babčáka finančné právo je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú spoločensko-ekonomické vzťahy vznikajúce v súvislosti so sustreďovaním peňažných prostriedkov do štátnych a iných verejných peňažných fondov, ich rozdeľovaním a používaním na finančné zabezpečenie verejných potrieb a funkcii štátu, obcí a iných verejnoprávnych subjektov.
5. Podľa autorov Balka, Babčkáka finančné právo sú finančné vzťahy upravené normami finančného práva, je možné ich označiť ako finančno-právne vzťahy.
6. Podľa Slovinského a kolektívu finančné právo je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú spoločenské vzťahy vznikajúce v procese finančnej činnosti štátu vykonávanej za účelom zabezpečenia jeho funkcii a úloh v etape budovania rozvinutej spoločnosti.
...

Kľúčové slová:

právo

financie

finančné vzťahy

finančné právo

trh

finančný trh

peniaze

ekonomika

mena

hospodárenie

kapitálObsah:
 • 1. Definícia financií
  2. Definícia finančného práva
  3. pojmy pri finančnom práve
  4. funkcie finančného trhu
  5. Definícia finančného práva
  6. Druhy finančných práv
  7. Predmet finančného práva
  8. Metódy právnej regulácie
  9. Systém finančného práva
  10. Druhy finančného trhu
  11. Pramene finančného práva
  12. Normatívne právne akty
  13. Finančné vzťahy

Zdroje: